اصطلاحات Idioms انگلیسی کاربردی با معنی و مثال – بخش چهارم

اصطلاحات Idioms

اصطلاحات Idioms

اصطلاحات Idioms : اصطلاحات Idioms انگلیسی کاربردی با معنی و مثال – بخش چهارم

(۱)

Kick a / the habit

ترک کردن عادت

مثال:

A: I know how hard it is to kick a habit but you must cut out smoking. You have breathing problems.

الف: من می دانم ترک عادت جقدر سخت است ولی تو باید سیگار را ترک کنی. مشکل تنفسی داری.

B: You’re right. I must kick the habit.

ب: حق با توست. من باید این عادت را ترک کنم.

********************************

(۲)

On the contrary

بر عکس

مثال:

A: I’m trying as hard as I can but my English doesn’t improve. I think I’m wasting my time.

الف: دارم نهایت تلاشم را می کنم ولی زبانم پیشرفت نمی کند. به نظرم دارم وقتم را تلف می کنم.

B: you’re mistaken. You’re not wasting your time. On the contrary, you’re making a lot of progress.

ب: اشتباه می کنی. تو وقتت را تلف نمی کنی. برعکس، داری خیلی هم پیشرفت می کنی.

********************************

(۳)

Contrary to (sth)

برخلافِ (چیزی) – برعکسِ (چیزی)

مثال:

A: your new friend seems to be selfish and unfriendly. How do you put up with her?

الف: به نظر می آید دوست جدیدت خودخواه و بد برخورد است. چطور تحملش می کنی؟

B: Contrary to what you think, she’s very kind at heart.

ب: برخلاف آنچه که فکر می کنی او قلباً خیلی مهربان است.

********************************

نکته: اصطلاح On the contrary به طور مستقل و به تنهایی به کار می رود در حالیکه Contrary to باید با یک اسم یا عبارت ترکیب شود.

********************************

(۴)

On the tip of one’s tongue

نوک زبان کسی بودن، سر زبان کسی بودن

Definitions: If a word is on the tip of your tongue, you know you know the word, but you just can’t quite remember it at the moment.

مثال:

Her name is on the tip of my tongue.

اسمش نوک زبانم است.

********************************

(۵)

Make up for something

 چیزی را جبران کردن

مثال:

A: Have you lost my book?

الف: آیا کتابم را گم کرده ای؟

B: I’m afraid so. How can I make up for it?

ب: متاسفانه بله. چطور می توانم جبرانش کنم؟

********************************

(۶)

Make it up to somebody

چیزی را برای کسی جبران کردن

مثال:

A: Come with me. I’ll give you a ride.

الف: با من بیا. تو را می رسانم.

B: Thanks a lot. I’ll make it up to you.

ب: خیلی ممنون. برایت جبران می کنم.

********************************

(۷)

(It’s) no big deal

چیز مهمی نیست

مشکلی نیست

خیالی نیست

Definition: to not be a serious problem

مثال:

A: I‘m sorry. I bumped into your car.

الف: ببخشید. زدم به ماشینت.

B: It’s just a scratch. No big deal.

ب: فقط یک خراشه. چیز مهمی نیست.

********************************

(۸)

Put somebody down

کوچک کردن کسی

تحقیر کردن کسی

A: why are you cross with me? What have I done?

الف: چرا از دست من عصبانی هستی؟ مگه من چکار کردم؟

B: Don’t you remember? You put me down in front of all my friends.

ب: یادت نمیاد؟ تو مرا جلو همه دوستانم تحقیر کردی.

********************************

(۹)

Save something for a rainy day

Or

Keep something for a rainy day

Or

Put something aside for a rainy day

چیزی را برای روز مبادا (آینده) کنار گذاشتن

مثال:

A: Do you usually spend all your salary?

الف: آیا معمولا همه حقوقت را خرج می کنی؟

B: No. I always save a little money / keep a little money /put a little money aside for a rainy day.

ب: نه. من همیشه مقداری پول برای روز مبادا کنار میگذارم.

********************************

(۱۰)

Have nerves of steel

اعصاب پولادین داشتن

مثال:

A: I can’t figure out how john can keep his cool in difficult situations.

الف: سر در نمیاورم جان چطور می تواند در موقعیت های دشوار خونسردیش را حفظ کند.

B: Yeah. He never loses his temper. He has nerves of steel.

ب: آره. هیچ وقت از کوره در نمی رود. اعصابش از فولاد است

********************************

(۱۱)

Pick on somebody

ایراد گرفتن از کسی

اذیت کردن کسی

مثال:

A: You never do your job properly.

تو هیچوقت کارت را درست انجام نمیدهی.

B: Stop picking on me and mind your own business.

انقدر از من ایراد نگیر حواست به
کار خودت باشد.

********************************

(۱۲)

Make sb sick

حال کسی را به هم زدن

(to disgust somebody)

مثال:

A: I promise to be nice if you get back with me.

قول میدهم اگر پیشم برگردی رفتار خوبی داشته باشم.

B: Stop it! I’ve had enough of you. You make me sick.

بس کن! به اندازه کافی از تو کشیده ام. تو حالم را به هم میزنی.

*********************************

(۱۳)

To crack up

بریدن – از پا در آمدن (در اثر فشار جسمی یا روحی)

مثال:

A: I’m short of money so I’m working twelve hours a day.

الف: پول کم دارم بنابراین روزی ۱۲ ساعت کار میکنم.

B: Twelve hours a day! If you keep working like this, you’re going to crack up.

ب: روزی ۱۲ ساعت! اگر همین طور به کار کردن ادامه بدهی از پا در میای

*********************************

(۱۴)

Cheat on somebody

خیانت کردن به همسر

مثال:

A: Why does Alice want a divorce?

الف: چرا آلیس طلاق می خواهد؟

B: She believes her husband is cheating on her.

ب: معتقد است که شوهرش دارد به او خیانت می کند.

نکته: Cheat somebody به معنای کلاه سر کسی گذاشتن و گول زدن است. ولی Cheat on somebody به معنی خیانت کردن به همسر است. برای مثال:

I trusted him but he cheated me.

من به او اعتماد کردم ولی سرم کلاه گذاشت.

*********************************

(۱۵)

Take it or leave it

می خوای بخواه نمی خوای نخواه

همینه که هست

مثال:

A: Don’t you have a better position for me? I don’t want to work as a computer operator.

الف: پست بهتری برای من ندارید؟ من نمی خواهم به عنوان اپراتور کامپیوتر کار کنم.

B: This is the only vacancy that we have at the moment. Take it or leave it.

ب: این تنها پست خالی است که در حال حاضر داریم. همینه که هست.

 

+++++++++++++++++++++++++++++

فایل صوتی تلفظ این اصطلاحات Idioms را می توانید در کانال تلگرام ما به آدرس زیر دریافت کنید:

https://telegram.me/IELTSTOEFLENGLISH

++++++++++++++++++++++++++++

برای مشاهده قسمت های دیگر اصطلاحات بر روی لینک های زیر کلیک کنید:

قسمت اول اصطلاحات

قسمت دوم اصطلاحات

قسمت سوم اصطلاحات

قسمت چهارم اصطلاحات

قسمت پنجم اصطلاحات

قسمت ششم اصطلاحات

قسمت هفتم اصطلاحات

 

درباره ielts-toefl-tehran

وب سایت آیلتس-تافل-تهران تحت مدیریت استاد بهروز اسدبیگی مدرس با سابقه تکنیک های آزمون های بین المللی آیلتس IELTS ، تافل TOEFL ، جی آر ای GRE، پی تی ای PTE ، آزمون های زبان داخلی و زبان تجاری Business English در تهران.

پاسخی بنویسید

ایمیل شما منتشر نمی شود.فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند. *

*

error: شما اجازه کپی برداری از مطالب این سایت را ندارید