کلاس های آمادگی آزمون زبان استاد اسدبیگی در تهران

تافل هوم ادیشن TOEFL Home Edition دولینگو Duolingo آی تپ iTEP جی آر ای GREتضمینی استاد اسدبیگی در تهران

Search
Close this search box.

کلاس آنلاین آیلتس تافل و دولینگو​ استاد اسدبیگی

Search
Close this search box.

کلاس آزمون دولینگو نمونه سوالات بخش توصیف تصویر دولینگو

کلاس آزمون دولینگو

کلاس آزمون دولینگو نمونه سوالات بخش توصیف تصویر دولینگو

کلاس آزمون دولینگو:‌ جهت شرکت در کلاس های آنلاین دولینگو Duolingo استاد اسدبیگی با شماره های زیر تماس بگیرید: 09194231954 – 02177832281

نمونه سوالات توصیف تصویر دولینگو همراه با پاسخ و ترجمه فارسی:

This is a picture of two kids sitting together outside. The boy is holding a portable cassette player, and the girl appears to be listening to music. I think this picture was taken in the 1980s because you rarely see portable cassette players nowadays.

این تصویری از دو کودک است که بیرون با هم نشسته اند. پسر یک ضبط صوت قابل حمل را در دست دارد و به نظر می رسد دختر در حال گوش دادن به موسیقی است. من فکر می کنم این تصویر در دهه 1980 گرفته شده است زیرا امروزه به ندرت ضبط صوت های  قابل حمل را می بینید.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

This image depicts a girl in an airport. She is wearing a brown skirt and a multi-colored top. The girl is looking at a flight information board. In the background, there are travelers with luggage. Since the girl is carrying a backpack, she is probably looking for her own flight information.

این تصویر دختری را در فرودگاه نشان می دهد. او یک دامن قهوه ای و یک تاپ چند رنگ پوشیده است. دختر به تابلوی اطلاعات پرواز نگاه می کند. در پس زمینه ، مسافرانی با چمدان دیده می شوند. از آنجا که این دختر کوله پشتی به همراه دارد ، احتمالاً بدنبال اطلاعات پرواز خود است.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

This is a picture of six people talking. There are four girls and two guys. I can see a computer, and a book. The background could be the lobby of a school building. Perhaps they are taking part in a study group.

این تصویر شش نفر است که در حال صحبت هستند. چهار دختر و دو پسر در عکس وجود دارد. من می توانم یک کامپیوتر و یک کتاب ببینم.  زمینه می تواند سالن ساختمان یک مدرسه باشد. شاید آنها در یک گروه مطالعه هستند.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

توصیف تصویر دولینگو

This picture shows a photographer with his camera. He is taking a picture with a very large lens. The size of the lens suggests the man is a professional photographer.

این تصویر یک عکاس را با دوربین خود نشان می دهد. او در حال عکس گرفتن با یک لنز بسیار بزرگ است. اندازه لنز نشان می دهد که این مرد یک عکاس حرفه ای است.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

کلاس دولینگو

In the picture, there are two people sitting at a table, looking unhappy. There’s a woman on the left and a man on the right. In the middle of the picture, we can see some things on the table, like cups of tea, biscuits, milk and so on. The two people look sad or irritated, and they aren’t speaking to each other. They’re both looking down at the table. I suppose they had a fight and now they aren’t talking to each other, or they might just be bored and not have anything to talk about. I guess it’s a stock photo because otherwise, why would the photographer be in the kitchen with them?

در تصویر، دو نفر پشت یک میز نشسته اند و به نظر ناراضی می آیند.  یک زن در سمت چپ و یک مرد در سمت راست قرار دارد.  در وسط تصویر، برخی چیزها را می توان روی میز مشاهده کرد، مانند فنجان های چای، بیسکویت  شیر و غیره.  این دو نفر غمگین یا عصبانی به نظر می رسند و با هم صحبت نمی کنند. آنها هر دو به پایین میز نگاه می کنند.  من فکر می کنم آنها با هم دعوا کرده اند و حالا با یکدیگر صحبت نمی کنند، یا ممکن است فقط خسته باشند و چیزی برای گفتگو نداشته باشند. من حدس می زنم که این یک تصویر استوک باشد زیرا در غیر این صورت، چرا عکاس با آنها در آشپزخانه است؟


+++++++++++++++++++++++++++++++++++

The picture shows umbrellas hanging in the air. In the foreground, we can see a streetlight, and the umbrellas fill the picture from left to right. The umbrellas are of many different colors, mostly bright colors like pink, yellow or green. They’re hanging from wires. I can see at least four lines of umbrellas hanging down in this way, but there could be even more. Maybe this is some sort of art project. It might also be a festival or tradition, that people decorate the street with colorful umbrellas like this. I suppose the picture was taken in a city or town, though I can’t tell were exactly. Perhaps the photographer was a tourist, and was just walking around the city when he saw this amazing and strange scene.

تصویر، چترهایی را نشان می دهد که در هوا معلق هستند. در پیش زمینه، می توانیم یک چراغ خیابان را ببینیم، و چترها تصویر را از چپ به راست پر می کنن.  چترها از رنگهای مختلفی دارند که عمدتاً دارای رنگهای روشن مانند صورتی ، زرد یا سبز هستند. آنها از سیم آویزان هستند. من می توانم حداقل چهار خط چتر آویزان از این طریق را ببینم ، اما حتی ممکن است بیشتر باشد. شاید این نوعی پروژه هنری باشد. همچنین ممکن است یک جشنواره یا رسم باشد که مردم خیابان را با چترهای رنگارنگ مانند این تزئین کنند. من تصور می کنم این عکس در یک شهر یا شهرک گرفته شده است ، اگرچه نمی توانم دقیقاً بگویم.  شاید این عکاس یک توریست بوده و فقط در حال گشتن در شهر بوده که این صحنه شگفت انگیز و عجیب را دیده است.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

آزمون دولینگو

On the left side of this picture, we can see a cat laying on a table. On the right, there’s a man standing, though we can’t see his face. In the background, we can see blue sky and snowy mountains.

در سمت چپ این تصویر ، گربه ای را می بینیم که روی میز خوابیده است. در سمت راست ، مردی ایستاده است ، اگرچه ما نمی توانیم چهره او را ببینیم. در پس زمینه ، می توان آسمان آبی و کوه های برفی را مشاهده کرد.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

This image depicts some horses which are running through the grass.  Two of them are black, but the one in the middle is white and grey. They don’t have saddles or anything, so they could be wild horses.

این تصویر چند اسب را نشان می دهد که در میان چمن ها در حال دویدن هستند.  دو تا از آنها سیاه است، اما یکی در وسط سفید و خاکستری است.  آنها زین یا چیز دیگری ندارند، بنابراین می توانند اسب های وحشی باشند.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

In the foreground of this image, there’s a sandy beach with three metal anchors on it. In the middle, there are several small boats, which are close to the beach. In the background, we can see the blue sea stretching to the horizon.

در پیش زمینه این تصویر، یک ساحل شنی وجود دارد که سه لنگر فلزی بر روی آن قرار دارد. در وسط، چندین قایق کوچک وجود دارد که نزدیک به ساحل هستند.  در پس زمینه، می توانیم دریای آبی را که به سمت افق کشیده شده مشاهده کنیم.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

This picture shows straight tracks through the snow. The footprints must have been made by a climber or a mountaineer. The person who made the footprints might be standing on to p of the mountain now.

این تصویر ردپایی را در مسیر مستقیم روی برف نشان می دهد. ردپاها باید توسط یک کوهنورد یا کوهنورد ساخته شده باشند.  شخصی که رد پاها را ایجاد کرده است ممکن است اکنون در بالای کوه ایستاده باشد.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

The given image shows a beautiful room, and it is of blue color. Moreover, a double bed is kept in the center and it has white color bedding. In the background, an aquarium can be seen.

تصویر داده شده یک اتاق زیبا را نشان می دهد که به رنگ آبی است.  علاوه بر این، یک تخت دونفره در مرکز قرار دارد و دارای ملافه های سفید رنگ است.  در پس زمینه، یک آکواریوم دیده می شود.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

The given image shows a scene of park and some people can be seen walking there. Moreover, there is a water pond, and few flowers can also be seen. In the background, lot of greenery is there.

تصویر داده شده صحنه ای از پارک را نشان می دهد و افرادی در حال قدم زدن در آنجا هستند. علاوه بر این ، یک حوضچه آب وجود دارد و تعداد کمی گل نیز دیده می شود. در پس زمینه ، فضای سبز زیادی وجود دارد.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

آزمون دولینگو چیست مشاهده قسمت اول نمونه سوالات توصیف تصویر

کلاس آزمون دولینگو مشاهده تمامی پست های نمونه سوالات دولینگو

کلاس آزمون دولینگو:‌ جهت شرکت در دوره های آنلاین فشرده آمادگی آزمون دولینگو Duolingo استاد اسدبیگی با شماره های زیر تماس بگیرید: 02177832281 – 09194231954

لینک مفید

نمایش ویدیو درباره کلاس تافل آیلتس دولینگو آنلاین استاد اسدبیگی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

کارنامه و نظرات شاگردان

آموزش آیلتس

آموزش تافل

آموزش دولینگو

error: شما اجازه کپی برداری از مطالب این سایت را ندارید