تفاوت Affect و Effect در زبان انگلیسی

تفاوت Affect و Effect

تفاوت Affect و Effect در انگلیسی:

تفاوت  Affect و Effect:

* کلمه Affect یک فعل است به معنای اثر گذاشتن، تحت تاثیر قرار دادن، مبتلا کردن (در موارد صحبت درباره یک بیماری) و تغییر دادن.

نکته: Affect حرف اضافه نمیگیرد.

* کلمه Effect یک اسم است به معنای اثر، نتیجه، پیامد و تاثیر.

 مثال ها:

Do not allow this incident to affect your decision.
اجازه نده این حادثه بر تصمیم ات تاثیر بگذارد.

What effect did this incident have on your decision?
این حادثه چه تاثیر بر تصمیم ات داشته است؟

نکته:

کلمه Effect گاهی ممکن است به عنوان فعل استفاده شود. به معنی اجرا کردن، تولید کردن، باعث شدن، ایجاد کردن و یا انجام چیزی.

مثال:

Martin Luther King effected a change in the thinking of the American people.
مارتین لوتر کینگ در تفکر مردم آمریکا تغییر ایجاد کرد.

نکته:

کلمه Affect در موارد معدودی، بخصوص در علم روانشناسی و روانپزشکی به عنوان اسم به کار می رود. به معنی احساسات، تمایلات و یا یک واکنش احساسی قابل مشاهده.

مثال:
The participant showed an unusual affect in response to the photo.
شرکت کنندگان، واکنش احساسی غیرمعمولی را در پاسخ به تصویر نشان دادند.

**********************

آدرس کانال تلگرام: http://telegram.me/IELTSTOEFLENGLISH

آدرس فیسبوک: www.facebook.com/toeflieltstehran

آدرس اینستاگرام: www.instagram.com/ieltstoeflenglish

آدرس پینترست: www.pinterest.com/ieltstoefl35


درباره ما

ielts-toefl-tehran

تدریس خصوصی و نیمه خصوصی تکنیک های آزمون های بین المللی آیلتس IELTS ، تافل TOEFL ، جی آر ای GRE، پی تی ای PTE و آموزش مکالمات تجاری و مکاتبات بازرگانی زبان انگلیسی در تهران.

Leave a Reply

ورود به انجمن

دسته‌ها

نوشته‌های تازه

error: شما اجازه کپی برداری از مطالب این سایت را ندارید