آرشیو تگها: "Intransitive verb"

فعل لازم و متعدی در انگلیسی – افعال Intransitive و Transitive & Intransitive verbs – Transitive

ادامه متن »

فعل لازم و متعدی در انگلیسی – افعال Intransitive و Transitive & Intransitive verbs – Transitive

ادامه متن »
error: شما اجازه کپی برداری از مطالب این سایت را ندارید