آرشیو تگها: "آموزش انگلیسی"

اصطلاحات انگلیسی همراه با معنی و مثال English Idioms اصطلاح

ادامه متن »

کاربرد Had better : معانی و موارد استفاده از Had better

ادامه متن »

جملات کاربردی انگلیسی با معنی فارسی – بخش دوم

ادامه متن »

یادگیری گرامر انگلیسی – English grammar

ادامه متن »

کاربرد So too Neither Either – معانی و موارد استفاده

ادامه متن »

متن انگلیسی با معنی فارسی – نمونه متن انگلیسی با معنی فارسی

ادامه متن »

تفاوت Used to و To be used to

ادامه متن »

مکالمات انگلیسی با معنی فارسی – مکالمه انگلیسی با ترجمه

ادامه متن »

پیشنهاد کمک به انگلیسی – Offering help

ادامه متن »

جملات انگلیسی در مورد خواب – عبارات انگلیسی درباره خوابیدن

ادامه متن »

سرزنش کردن به زبان انگلیسی – Scolding – Reprimanding

ادامه متن »

جملات پرکاربرد انگلیسی با معنی فارسی – بخش اول

ادامه متن »

اصطلاحات Idiom زبان انگلیسی با معنی فارسی – بخش ششم

ادامه متن »

اصطلاحات با معنی و مثال – بخش پنجم

ادامه متن »

اصطلاحات روزمره زبان انگلیسی – بخش سوم

ادامه متن »

اصطلاحات انگلیسی Idioms با مثال و معنی هر اصطلاح – بخش دوم

ادامه متن »

یادگیری زبان انگلیسی در شبکه های اجتماعی

ادامه متن »

عبارات انتهای نامه انگلیسی – عبارات محترمانه پایانی نامه های رسمی

ادامه متن »

تفاوت For , since و During در زبان انگلیسی

 

ادامه متن »

نمونه مکالمه انگلیسی – مکالمه در هتل به زبان انگلیسی

ادامه متن »
error: شما اجازه کپی برداری از مطالب این سایت را ندارید