جملات و عبارات کاربردی

عبارات انگلیسی در مکالمه با معنی فارسی – بخش سوم

ادامه متن »

خصوصیات شخصیتی افراد به انگلیسی

ادامه متن »

قول دادن به انگلیسی

ادامه متن »

معنی I’m afraid : کاربرد عبارت I’m afraid در جملات انگلیسی

ادامه متن »

معنی I'm afraid : کاربرد عبارت I'm afraid در جملات انگلیسی

ادامه متن »

بیان عصبانیت به انگلیسی – عبارات و جملات پرکاربرد انگلیسی در مورد خشم و عصبانیت

ادامه متن »

جملات کاربردی انگلیسی با معنی فارسی – بخش دوم

ادامه متن »

مکالمات تلفنی انگلیسی – عبارات و جملات پرکاربرد در مکالمات تلفنی انگلیسی

ادامه متن »

عبارات کاربردی انگلیسی با معنی فارسی و مثال (بخش ۲)

ادامه متن »

پیشنهاد کمک به انگلیسی – Offering help

ادامه متن »

جملات انگلیسی در مورد خواب – عبارات انگلیسی درباره خوابیدن

ادامه متن »

سرزنش کردن به زبان انگلیسی – Scolding – Reprimanding

ادامه متن »

جملات پرکاربرد انگلیسی با معنی فارسی – بخش اول

ادامه متن »

جملات انگلیسی در مورد سن و سال افراد

ادامه متن »

عبارات پرکاربرد انگلیسی با معنی فارسی و مثال (بخش ۱)

ادامه متن »

عبارات پرکاربرد در رایتینگ تافل TOEFL Writing

ادامه متن »
error: شما اجازه کپی برداری از مطالب این سایت را ندارید