مقاله Essay آیلتس

مقاله Essay آیلتس رایتینگ تسک ۲ IELTS Writing Task 2 ساختار و دانلود نمونه

مقاله Essay آیلتس

مقاله Essay آیلتس یا رایتینگ آیلتس تسک ۲ – IELTS Writing Task 2

ساختار رایتینگ آیلتس تسک ۲ IELTS Writing Task ۲ در هر دو ماژول های آکادمیک و جنرال ترینینگ (IELTS modules: Academic and General Training) یکسان است.

 تنها تفاوت این است که موضوعات مطرح شده در رایتینگ تسک ۲ جنرال ترینینگ نسبت به آکادمیک ساده تر هستند.

در رایتنیگ تسک ۲ از شما خواسته می شود که با توجه به سوال پرسیده شده یک مقاله یا Essay بنویسید.

این مقاله باید حداقل ۲۵۰ کلمه داشته باشد. توصیه می شود تعداد کلمات بین ۲۷۰ تا ۳۰۰ کلمه باشد و از ۳۰۰ کلمه بیشتر نشود.

برای نگارش مقاله (essay) رایتینگ تسک ۲ فقط  ۴۰ دقیقه زمان دارید.

اگر موفق به قبولی در آزمون دولینگو Duolingo نشده اید ما به شما کمک میکنیم. با شماره ۰۹۱۹۴۲۳۱۹۵۴ یا ۷۷۸۳۲۲۸۱-۰۲۱ تماس بگیرید.

جهت شرکت در کلاس های آنلاین و خصوصی تافل، آیلتس، دولینگو و جی آر ای استاد اسدبیگی با شماره ۰۹۱۹۴۲۳۱۹۵۴ یا ۷۷۸۳۲۲۸۱-۰۲۱ تماس بگیرید.

ساختار مقالات یا Essays رایتینگ تسک ۲ آیلتس IELTS Writing Task 2

هر مقاله یا Essay به طور کلی سه بخش دارد شامل:

۱: پاراگراف مقدمه Introduction  Paragraph: دو قسمت اصلی دارد شامل:

* بازنویسی صورت سوال با بیان دیگر (Paraphrasing the Rubric)

**پاسخ به سوال.

۲: پاراگراف های بدنه Body Paragraphs: هر پاراگراف بدنه دارای سه قسمت اصلی است:

* عنوان کردن موضوع پاراگراف مورد نظر (Topic Sentence)

** شرح و بسط دادن موضوع پاراگراف مورد نظر (Development) برای مثال توضیح دادن با ارائه دلایل

*** پشتیبانی از ادعای خود (Support) مثلا با آوردن مثال یا نتایج

۳: پاراگراف جمع بندی Conclusion Paragraphs: معمولا دو بخش اصلی دارد شامل:

* خلاصه کردن کل مقاله (Summary)

** اعمال تاثیر نهایی (Clincher) بر روی مخاطب: برای مثال بیان دیدگاه نهایی، هشدار، توصیه و ..

برای درک بهتر به نمونه زیر توجه کنید:

پاراگراف مقدمه با رنگ قرمز، پاراگراف های بدنه با رنگ سبز و پاراگراف نتیجه گیری با رنگ بنفش مشخص شده است.

Model Answer

People work hard and earn money which ideally they would like to retain for themselves. However, a significant portion of this usually has to be given to the state. In my view, it is right that people pay their fair share of taxes. 

Money is everything in today’s livelihoods. This is because money is used to buy all the necessities such as food, water, and shelter. Money is also used to help a family’s children in the form of school fees and other activities. In addition to this, people do not only need money to cater for their necessities, but also for future investments. The more that people have to invest, the more they believe they can accumulate in the long term. As a result, many are reluctant to lose some of their income through the deduction of tax. 

Nevertheless, citizens should be obliged to pay taxes to the government for a number of reasons. They should accept that the taxes they pay help the government offer them the public services all over the country. These public services are things such as the construction of roads, bridges, public hospitals, parks and other public services. The same tax money helps the country’s economy to be stable. Through taxes, the government can pay off its debts. In short, tax money is a way of ensuring that people have comfortable livelihoods.

In conclusion, even though many people think that they should not pay taxes, that money is useful to the stability of any country. Therefore, people should not avoid paying taxes as it may affect the country’s economy and services that it provides. 

توجه داشته باشید که انواع مختلفی از مقالات و سوالات رایتینگ تسک ۲ وجود دارد و در پست های بعدی با جزئیات کامل نحوه نگارش انواع رایتینگ را توضیح خواهیم داد.

انواع سوالات در رایتینگ تسک ۲ آیلتس

مقالات و سوالات این بخش را میتوان به ۶ مدل رایج تقسیم بندی کرد:

۱- سوالات Argument  یا Opinion (استدلالی/نظرخواهی) که به آن Agree/Disagree نیز گفته می شود.

در این نوع مقالات شما باید مخالفت یا موافقت خود را نسبت به موضوع موجود در سوال مطرح کنید.

معمولا وجود عبارات  زیر در متن سوال نشان می دهد که مقاله باید به صورت argument نگارش شود:

To what extent do you agree or disagree?

Do you agree or disagree?

What is your opinion?

یک نمونه سوال Opinion/ Argument:

Every one of us should become a vegetarian because eating meat can cause serious health problems.

To what extent do you agree or disagree?

دانلود نمونه مقاله شماره یک Opinion Argument Sample Essay (267 دانلود ها)

دانلود نمونه مقاله شماره دو Opinion Argument Sample Essay (146 دانلود ها)

دانلود نمونه مقاله شماره سه Opinion Argument Sample Essay (119 دانلود ها)

دانلود نمونه مقاله شماره چهار Opinion Argument Sample Essay (113 دانلود ها)

دانلود نمونه مقاله شماره پنج Opinion Argument Sample Essay (117 دانلود ها)

جهت شرکت در جلسات تدریس خصوصی آیلتس کلیک کنید

۲-   سوالات Discussion  یا Discuss both views

در این نوع سوالات دو نظر مختلف در مورد موضوعی مطرح می شود و از شما خواسته می شود که این دو نظر متفاوت را جداگانه بررسی کرده و نظر خود را نیز مطرح کنید.

وجود عبارات ” Discuss both points of view and give your opinion” در متن سوال نشان می دهد که مقاله از نوع Discussion است.

یک نمونه سوال Discussion Essay:

Some people think that in the modern world we are more dependent on each other, while others think that people have become more independent.

Discuss both views and give your own opinion.

دانلود نمونه مقاله شماره یک Discussion Sample Essay (179 دانلود ها)

دانلود نمونه مقاله شماره دو Discussion Sample Essay (122 دانلود ها)

دانلود نمونه مقاله شماره سه Discussion Sample Essay (92 دانلود ها)

دانلود نمونه مقاله شماره چهار Discussion Sample Essay (101 دانلود ها)

دانلود نمونه مقاله شماره پنج Discussion Sample Essay (108 دانلود ها)

۳- سوالات Advantages and Disadvantages (مزایا و معایب)

مقالات مزایا و معایب آیلتس به بررسی نکات مثبت و منفی مربوط به یک موضوع خاص می پردازند.

معمولا وجود عبارات  زیر در متن سوال نشان می دهد که مقاله باید به صورت Advantages and Disadvantages نگارش شود:

Do the advantages of this development outweigh the disadvantages?

Discuss the advantages and disadvantages.

Discuss the advantages and disadvantages and give your own opinion.

یک نمونه سوال Advantages and Disadvantages:

These days, cell (mobile) phones and the internet are very important to the ways in which people relate to one another socially.

Do the advantages of this development outweigh the disadvantages?

دانلود نمونه مقاله شماره یک Advantage/Disadvantages Sample Essay (188 دانلود ها)

دانلود نمونه مقاله شماره دو Advantage/Disadvantages Sample Essay (160 دانلود ها)

دانلود نمونه مقاله شماره سه Advantage/Disadvantages Sample Essay (89 دانلود ها)

دانلود نمونه مقاله شماره چهار Advantage/Disadvantages Sample Essay (104 دانلود ها)

دانلود نمونه مقاله شماره پنج Advantage/Disadvantages Sample Essay (90 دانلود ها)

جهت دانلود منابع آزمون آیلتس (کتاب های کمبریج، اکچوال آیلتس و …) کلیک کنید

۴- سوالات Problem and Solution (مشکل و راه حل)

در این نوع مقالات باید مشکلات مرتبط با یک موضوع خاص را بررسی کرده و سپس راه حل هایی را برای حل این مشکل پیشنهاد دهید.

در متن سوال مقالات problem/solution میتوان کلمات زیر را مشاهده کرد:

Cause – Problem – Solution   

یک نمونه سوال Problem and Solution:

Overpopulation of urban areas has led to numerous problems.

Identify one or two serious ones and suggest ways that governments and individuals can tackle these problems.

دانلود نمونه مقاله شماره یک Problems /Solutions Sample Essay (168 دانلود ها)

دانلود نمونه مقاله شماره دو Problems /Solutions Sample Essay (106 دانلود ها)

دانلود نمونه مقاله شماره سه Problems /Solutions Sample Essay (98 دانلود ها)

۵- سوالات Causes and Effects (علل و تاثیرات)

در مقالاتی که در پاسخ به سوالات causes and effects نگارش می شوند، شما باید درباره علل ایجاد یک موضوع خاص و نیز تاثیرات آن موضوع بحث کنید.

در متن سوال مقالات causes/effects میتوان کلمات زیر را مشاهده کرد:

Why – Effects – Impact – reasons

یک نمونه سوال causes and effects:

In many parts of the world today there is a profitable market for products which lighten or whiten people’s skin.

Outline the reasons for using such products and discuss what effects they have in terms of health and society.

دانلود نمونه مقاله شماره یک Cause and Effect Sample Essay (160 دانلود ها)

دانلود نمونه مقاله شماره دو Cause and Effect Sample Essay (0 دانلود ها)

دانلود نمونه مقاله شماره سه Cause and Effect Sample Essay (103 دانلود ها)

دانلود نمونه مقاله شماره چهار Cause and Effect Sample Essay (119 دانلود ها)

۶- سوالات Two-Part Questions یا Double Questions(سوالات دو بخشی)

در سوالات دو بخشی، ابتدا موضوعی مطرح می شود و سپس دو سوال جداگانه در مورد موضوع مورد نظر پرسیده می شود.

یک نمونه سوال Double Questions:

Many old buildings protected by law are part of a nation’s history. Some people think they should be knocked down and replaced by news ones.

How important is it to maintain old buildings?

Should history stand in the way of progress?

دانلود نمونه مقاله شماره یک Double Questions Sample Essay (84 دانلود ها)

 

دانلود نمونه مقاله شماره دو Double Questions Sample Essay (74 دانلود ها)

 

جهت آشنایی با انواع تسک های ۱ و ۲ رایتینگ آکادمیک و جنرال و دانلود نمونه رایتینگ ها کلیک کنید

جهت دانلود نمونه رایتینگ های بیشتر کلیک کنید

جهت آشنایی با ساختار آزمون PTE Academic و دانلود نمونه پاسخ به سوالات آزمون کلیک کنید

مقاله Essay آیلتس مقاله Essay آیلتس مقاله Essay آیلتس

لینک مفید

درباره ielts-toefl-tehran

وب سایت آیلتس-تافل-تهران تحت مدیریت استاد بهروز اسدبیگی مدرس با سابقه تکنیک های آزمون های بین المللی آیلتس IELTS ، تافل TOEFL ، جی آر ای GRE، پی تی ای PTE ، آزمون های زبان داخلی و زبان تجاری Business English در تهران.

۳ دیدگاه

  1. خیلی ممنون بابت توضیحات کامل و جامعتون. لطفا ادامه بدید

پاسخی بنویسید

ایمیل شما منتشر نمی شود.فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند. *

*

error: شما اجازه کپی برداری از مطالب این سایت را ندارید