کلاس های آمادگی آزمون زبان استاد اسدبیگی در تهران

کلاس آنلاین آیلتس، تافل و دولینگو استاد اسدبیگی در تهران

کلاس آنلاین آیلتس تافل و دولینگو​ استاد اسدبیگی

عبارات کاربردی در نامه نگاری انگلیسی

عبارات کاربردی در نامه نگاری انگلیسی

عبارات کاربردی در نامه نگاری انگلیسی : عبارات مهم و جملات کاربردی در نامه نگاری به زبان انگلیسی:

عبارات کاربردی در نامه نگاری انگلیسی:

✉In reply to your letter = در پاسخ نامه شما
✉To meet a demand = برای برآوردن تقاضا
✉We must apologies for = ما باید پوزش بخواهیم برای
✉We wish to inform you that = ما مایل هستیم به استحضار شما برسانیم که
✉We would appreciate it if you could = ما سپاسگزار خواهیم بود اگر شما می توانستید
✉We would appreciate your reply = ما از پاسخ شما سپاسگزار خواهیم بود
✉With reference to = با اشاره به، عطف به
✉Would you please let us = آیا لطفا شما اجازه می دهید به ما
✉I am very much Obligated to you if = من بسیار مدیون شما خواهم بود اگر
✉I am sorry to have to say that = من بسیار متاسفم از اینکه بگویم
✉In accordance with your request = طبق خواسته شما، بر حسب درخواست شما
✉Please accept my thanks for = لطفا سپاس مرا بپذیرید برای
✉I regret to inform you that = من متاسفم به اطلاع شما برسانم که
✉Could you favor me with = می توانید یک لطف به من بکنید با
✉Referring your letter of = در استناد به نامه شما
✉We hasten to thank you for = ما شتاب داریم برای تشکر از شما بابت
✉I am anxious to hear from you about = من مشتاق شنیدن از شما هستم درباره
✉We wish to remind you that = ما مایل هستیم به شما یادآوری کنیم که
✉I find it necessary to = من لازم دانستم به
✉To agree with = در موافقت با
✉As agreed = در تایید
✉As far as I’m concerned = از آنجاییکه من نگران (علاقه مند) … هستم
✉As per your request= طبق درخواست شما
✉In compliance with= در موافقت با، بر طبق
✉At your convenience= در زمانی که برای شما مقدور است
✉At your earliest convenience = در اولین فرصتی که برای شما امکان داشت
✉To be confident in = برای اطمینان از
✉On behalf of = به نمایندگی از طرف
✉Payable in advance = قابل پیش پرداخت
✉Please allow me = لطفا به من اجازه دهید
✉Please send us=لطفا برای ما بفرستید
✉Please send me your instructions = لطفا راهنمایی خود را برای من بفرستید
✉In case of need= در صورت لزوم
✉In conformity with = به موجب، بر حسب
✉Accordingly = در نتیجه، بنابراین
✉in due time = در موقع خود، در زمان مناسب
✉Consequently=  در نتیجه

 

نامه نگاری ۱

تشکر نامه نگاری

منتظر پاسخ شما هستم

دادن خبر خوب و بد در نامه نگاری

درخواست کردن در نامه رسمی

ضمیمه کردن

 

**********************

آدرس کانال تلگرام: http://telegram.me/IELTSTOEFLENGLISH

آدرس فیسبوک: www.facebook.com/toeflieltstehran

آدرس اینستاگرام: www.instagram.com/ieltstoeflenglish

آدرس پینترست: www.pinterest.com/ieltstoefl35

Play Video about کلاس تافل آیلتس دولینگو آنلاین استاد اسدبیگی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

کارنامه و نظرات شاگردان

آموزش آیلتس

آموزش تافل

آموزش دولینگو

error: شما اجازه کپی برداری از مطالب این سایت را ندارید