کلاس های آمادگی آزمون زبان استاد اسدبیگی در تهران

تافل هوم ادیشن TOEFL Home Edition دولینگو Duolingo آی تپ iTEP جی آر ای GREتضمینی استاد اسدبیگی در تهران

کلاس آنلاین آیلتس تافل و دولینگو​ استاد اسدبیگی

سوالات زبان انگلیسی کنکور همراه با پاسخ تشریحی

 کدام گزینه نزدیک ترین معنا را به کلمه ای که زیر آن خط کشیده شده دارد؟

*******************************

1-The reporter wondered how impartial the decision really was.

a . unprejudiced

b. one sided

c. bigoted

d. insensitive

 

جواب تست واژگان شماره ۱:

گزینه a صحیح است.

ترجمه: گزارشگر، از اینکه تصمیم گرفته شده واقعا بیطرفانه (منصفانه) بود، متعجب شد.

الف. غیرمغرضانه ، بدون تعصب    

ب. یکطرفه

ج. متعصب

د. بی احساس، بی توجه

************************************

2- Having a child brings concomitant added responsibility.

a. Invariable

b. notorious

c. Concurrent

d. huge

جواب : گزینه cصحیح است. Concomitant به معنی همزمان، همراه و توام است.

ترجمه: داشتن یک بچه، مسئولیت اضافی توأمی را به وجود می آورد.

الف. ثابت و تغییر ناپذیر

ب. بدنام و رسوا

ج. همزمان و متقارن

  د. عظیم، بزرگ، کلان

************************************

3- An endangered species is in imminent danger of extinction.

a. eminent

 b. concealed

c. impending

d. inflexible

جواب : گزینه cصحیح است.imminent به معنی قریب الوقوع و حتمی است.

ترجمه: یک گونه تهدید شده گونه ای است که در خطر قریب الوقوع انقراض قرار دارد.

الف. برجسته

ب. مخفی شده و پنهان

ج. در شرف وقوع

د. انعطاف ناپذیر

******************************

سوالات گرامر – امتحان زبان انگلیسی دانشگاه تربیت مدرس – زمستان ۱۳۷۷
* گزینه مناسب را انتخاب کنید:
“What do you think about the income tax question? “ “With regard ……. that question, my opinion is negative”.
a. Of
b. For
c. To
d. With
پاسخ:
ترجمه: در مورد مسئله مالیات بر درآمد شما چه نظری دارید؟ راجع …. آن مسئله، نظرم منفی است.
الف. از
ب. برای
ج. به
د. با
گزینه (ج) صحیح است.
توضیح: With regard to = in regard to = یک اصطلاح است به معنی راجع به، نسبت به، در خصوص، درباره ي.

++++++++++++++++++++++++++++

فایل صوتی را می توانید در کانال تلگرام ما به آدرس زیر دریافت کنید:

https://telegram.me/IELTSTOEFLENGLISH

آموزش آیلتس

آموزش تافل

آموزش آی تپ

آموزش دولینگو

کارنامه و نظرات شاگردان

error: شما اجازه کپی برداری از مطالب این سایت را ندارید