تفاوت Among و Between در زبان انگلیسی

تفاوت Among و Between

تفاوت Among و Between

تفاوت Among و Between :  در زبان فارسی هر دو به معنی “در میان” و “بین” استفاده می شود اما کاربرد این دو کلمه در زبان انگلیسی متفاوت است.

* در مورد دو چیز مجزا از Between استفاده می شود.

(زمانی به کار می رود که شیء یا فردی میان دو شیء یا دو فرد کاملا مجزا و مشخص قرار گرفته باشد)

– مثال:

I couldn’t decide between blue and green.

She was standing between Alice and Mary.

His house is between the wood and the river.

* برای بیش از دو چیز از Among استفاده می شود.

(اگر فرد یا چیزی میان گروهی از مردم یا اشیاء قرار داشته باشد که نتوان آنها را از هم مجزا دید باید از کلمه Among استفاده کرد)

– مثال:

I couldn’t decide among these colors.

She was standing among a crowd of children.

His house is hidden among the trees.

نکته مهم: کلمه between گاهی برای ۳ چیز یا حتی بیشتر هم مورد استفاده قرار می گیرد . در زیر به این موارد اشاره میکنیم:

۱- زمانی که شیء یا فرد مورد نظر میان چند شیء یا فرد کاملا از هم مجزا و مشخص قرار گرفته باشند.

-مثال:

He walked between the old trees.

او میان دو ردیف درختان قدیمی قدم زد.

He walked among the old trees.

او میان انبوهی از درختان قدیمی قدم زد.

His house is between the wood, the river and the village.

خانه او میان جنگل ، رودخانه و روستا است.

۲- هر گاه بخواهید رابطه دو طرفه بین چند چیز را نشان دهید، حتی اگر تعداد آنها بیش از دو نفر باشد از between استفاده می شود (مثل قرارداد بین شرکت ها یا کشورها و یا …).

-مثال:

A free trade agreement between (not among) Iran, Turkey, and Iraq.

A contract between (not among) five interested companies.

۳- وقتی چند اسم یا ضمیر مفرد مورد بحث باشد:

   Between horseback riding, talking on the phone and studying, she doesn’t have any time for her brother.

۴- بعد از کلمه difference و قبل از each:

-مثال:

    There are cultural differences between Americans and Canadians.

    Insert a space between each character

 نکته: اگر بعد از افعال (divide = تقسیم کردن) و (share = قسمت کردن) ، اسم مفرد بیاید باید از کلمه between استفاده کرد و اگر اسم جمع بیایدمیتوان از هر دو کلمه among و between استفاده کرد .

-مثال:

   The award money was divided between Ali, Reza and me.

  We shared the work between/ among four of us.

*********************

درباره ielts-toefl-tehran

وب سایت آیلتس-تافل-تهران تحت مدیریت استاد بهروز اسدبیگی مدرس با سابقه تکنیک های آزمون های بین المللی آیلتس IELTS ، تافل TOEFL ، جی آر ای GRE، پی تی ای PTE ، آزمون های زبان داخلی و زبان تجاری Business English در تهران.

پاسخی بنویسید

ایمیل شما منتشر نمی شود.فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند. *

*

error: شما اجازه کپی برداری از مطالب این سایت را ندارید