کلاس های آمادگی آزمون زبان استاد اسدبیگی در تهران

تافل هوم ادیشن TOEFL Home Edition دولینگو Duolingo آی تپ iTEP جی آر ای GREتضمینی استاد اسدبیگی در تهران

کلاس آنلاین آیلتس تافل و دولینگو​ استاد اسدبیگی

اصطلاحات انگلیسی در مورد عشق و دوست داشتن با معنی فارسی و مثال

اصطلاحات انگلیسی در مورد عشق

اصطلاحات انگلیسی در مورد عشق

اصطلاحات انگلیسی در مورد عشق و دوست داشتن با معنی فارسی و مثال – English idioms about love

صطلاحات انگلیسی در مورد عشق و دوست داشتن :

****************************

1)

Be in love with somebody

عاشق کسی بودن

Example:

A: How come you’re always chatting with Nicole on the Internet?

چطوره که تو تمام مدت داری با نیکول در اینترنت چت میکنی؟

B: To be honest with you, I’m in love with her and she’s in love with me, too.

راستش را بگویم من او را دوست دارم و او هم مرا دوست دارد.

****************************

2)

Fall in love with somebody / Fall for somebody

عاشق کسی شدن

Example:

A: How did you meet your husband?

چطور با شوهرت آشنا شدی؟

B: we met at a wedding. He fell in love with me there and then I fell for him after a while.

در یک عروسی با هم آشنا شدیم. او درجا عاشق من شد و من هم پس از مدتی عاشقش شدم.

****************************

3)

Love at first sight

عشق در نگاه اول

Example:

A: I don’t believe in love at first sight, do you?

من به عشق در نگاه اول معتقد نیستم. تو هستی؟

B: Unlike you, I do believe in love at first sight. In fact I fell in love with my wife at first sight.

برخلاف تو، من به عشق در نگاه اول معتقدم. در واقع در همان نگاه اول عاشق زنم شدم.

****************************

4)

Be crazy / nuts about somebody

کشته و مرده کسی بودن

Example:

A: Bob met Jennifer two months ago but he’s already crazy about her.

باب دو ماه پیش با جنیفر آشنا شد ولی به این زودی کشته مرده او شده.

B: As far as I know, she’s nuts about him, too. They’re planning on getting married.

تا آنجا که من میدانم جنیفر هم کشته و مرده اوست. آنها قصد دارند با هم ازدواج کنند.

****************************

5)

Sweep one off one’s feet

دل کسی را بردن- کسی را دیوانه وار عاشق خود کردن

Example:

A: Why does Alice want to marry Joe? He’s old enough to be her father.

چرا آلیس میخواهد با جو ازدواج کند؟ او جای پدر اوست.

B: She’s madly in love with him. He swept her off her feet.

او دیوانه وار عاشقش شده. جو دل او را برده است.

****************************

6)

Win somebody’s heart

دل کسی را بردن

Example:

A: How did you fall in love with your husband?

چطور عاشق شوهرت شدی؟

B: It’s a long story. It took him two years to win my heart.

داستانش طوالانی است. دو سال طول کشید تا توانست دل من را ببرد.

****************************

7)

Lose one’s heart to somebody

دل به کسی باختن – دلباخته کسی شدن

Example:

A: Did it take you long to fall in love with your wife?

خیلی طول کشید تا عاشق زنت شدی؟

B: No. I met her at a family gathering and I lost my heart to her the moment I saw her.

نه. در یک مهمانی خانوادگی با او آشنا شدم و در همان لحظه ای که او را دیدم به او دل باختم.

****************************

8)

Have a crush on somebody

عاشق کسی بودن به صورت زودگذر

(این اصطلاح برای عشق قوی اما کوتاه مدت و گذرا به کار میرود.)

Example:

A: Did Alice and George get married?

آلیس و جورج با هم ازدواج کردند؟

B: No, They had a crush on each other but they broke up very soon.

نه. عاشق هم بودند ولی خیلی زود از هم جدا شدند.

****************************

9)

Be infatuated with somebody

شیفته کسی بودن

(این اصطلاح در مورد کشش و علاقه شدید اما ناپخته و کودکانه به کار میرود.)

Example:

A: Why does Katherine want to marry Robert? He’s too old for her.

چرا کاترین میخواهد با رابرت ازدواج کند؟ رابرت بیش از حد برای او پیر است.

B: Unfortunately, she’s infatuated with him. Robert is rich and he has a very good social status.

متاسفانه او شیفته رابرت شده. رابرت خیلی ثروتمند است و موقعیت اجتماعی خیلی خوبی دارد.

***************************

 کلیک کنید👈 اگر به دنبال کسب نمره بالا و موفقیت در آزمون آیلتس IELTS هستید 👉 کلیک کنید

فایل صوتی اصطلاحات انگلیسی در مورد عشق را می توانید در کانال تلگرام ما به آدرس زیر دریافت کنید:

https://telegram.me/IELTSTOEFLENGLISH

نمایش ویدیو درباره کلاس تافل آیلتس دولینگو آنلاین استاد اسدبیگی

1 دیدگاه دربارهٔ «اصطلاحات انگلیسی در مورد عشق و دوست داشتن با معنی فارسی و مثال»

  1. من میخواهم ۸تا دوست داشته باشم یکی ادم بی ادب رو ببرد با آهنگ به من کمک کن جنابم یکی بچه بی اوب رو کتک بزند با اهنگ به من یاری کنی عزیزم تو قشنگی جانم یکی بچه رو ناز کند و دوست داشته باشد و به او پول بدهد با اهنگ عالیجناب جانم رو شادکن عزیزم تا این جا کافی هست

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مرتبط

کارنامه و نظرات شاگردان

آموزش آیلتس

آموزش تافل

آموزش دولینگو

error: شما اجازه کپی برداری از مطالب این سایت را ندارید