کلاس های آمادگی آزمون زبان استاد اسدبیگی در تهران

تافل هوم ادیشن TOEFL Home Edition دولینگو Duolingo آی تپ iTEP جی آر ای GREتضمینی استاد اسدبیگی در تهران

کلاس آنلاین آیلتس تافل و دولینگو​ استاد اسدبیگی

اشتباهات رایج Common Mistakes فارسی زبانان در انگلیسی (بخش اول)

اشتباهات رایج Common Mistakes

اشتباهات رایج Common Mistakes فارسی زبانان در زبان انگلیسی (بخش اول) 

**********************************

استفاده نادرست علامت مالکیت برای اشیاء بی جان.

برای مثال برای گفتن این جمله: پنجره اتاق او باز است.

نگویید: Her room’s window is open.

بگویید: The window of her room is open.

توجه: علامت مالکیت (‘s) برای انسان و حیوان به کار میرود.

برای اشیاء بی جان حرف اضافه of به کار میرود. Of نشانه ی نسبت یا اضافه است و بیانگر تعلق یا مالکیت میباشد. این حرف اضافه در فارسی گاهی معادل کسره ی اضافه است.

مثال:

The door of the car

درِ ماشین

The leg of the table

پایه ی میز

The surface of the water

سطحِ آب

توجه: با اسم مکان ها و سازمان ها میتوانیم هم از ‘s و هم of استفاده کنیم.

مثال:

London’s streets = The streets of London = خیابان های لندن

  Italy’s climate = The climate of Italy = آب و هوای ایتالیا

The school’s main office = The main office of the school = دفتر اصلی مدرسه

نکته: کاربرد ‘s ملکی در عبارت هایی که اسم اول به رأس زمان یا مدت زمان اشاره میکند، رایج است.

مثال:

Yesterday’s paper

روزنامه دیروز

Today’s news

اخبار امروز

An hour’s delay

تأخیر یک ساعته

همچنین میگوییم:

A day’s work

کار یک روزه

A night’s rest

استراحت یک شبه

A week’s holiday

تعطیلات یک هفته ای

A pound’s worth

ارزش یک پوند.

نکته: هرگاه اسم به s جمع ختم شود، برای نشان دادن مالکیت تنها به آخر آن آپوستروف اضافه میکنیم.

مثال:

The girls’ books

کتاب های دخترها

**********************************

۲)

دیشب خواب عجیبی دیدم

نادرست: I saw a strange dream last night.

درست: I had a strange dream last night. یا I dreamt a strange dream last night.

**********************************

 ۳)

مجذوب شدن در، غرق بودن در

نادرست:Absorbed at

درست: Absorbed in

مثال:

The man was absorbed in his work.

مرد غرق در کارش بود

**********************************

 ۴)

من علاقه مند به رمان های غربی هستم

نادرست: I am interested at western novels

درست :I am interested in western novels

**********************************

۵)

باهات موافقم

نادرست: I am agree with you.

درست: I agree with you

**********************************

این متعلق به من است (مال من است)

نادرست: It is belong to me.

درست: It belongs to me

**********************************

من در پارک گم شدم

نادرست: I lost in the park.

درست: I got/was lost in the park

**********************************

من از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شدم.

نادرست: I was graduated from Tehran University.

درست: I graduated from Tehran University

**********************************

۹)

من به او احترام میگذارم

نادرست: I respect to him

درست: I respect him

کلمه respect به معنای “احترام گذاشتن به” بوده و مثل فارسی نیاز به حرف اضافه ندارد.

توجه داشته باشید که با عبارت in respect of  و with respect to اشتباه نگیرید. در چنین عباراتی respect با حرف اضافه می آید و این عبارات دارای معانی زیر هستند:

نسبت به (ریاضیات) – راجع به – در خصوص – درباره – با اشاره به  – عطف به – با توجه به – با در نظر گرفتن

**********************************

۱۰)

 استفاده از Section به جای Session:

 این اشتباه خیلی رایج شده است. وقتی بیشتر زبان آموزان می خواهند از معادل کلمه جلسه (کلاس) در زبان انگلیسی استفاده کنند Section را به کار می برند ولی Section یک بخشی از چیزی است مثل بخشی از یک شهرa section of a city به این مثال توجه کنید:

The last section we took an exam

کلمه Section در جمله بالا به صورت اشتباه به کار رفته است و Session باید جایگزین آن شود.

**********************************

۱۱)
کاربرد It’s و Its به جای همدیگر:

این دو کاملا با هم فرق می کنند; It’s مخفف It is است ولی Its یک حالت ملکی را بیان می کند. برای مثال اگر شما بخواهید بگویید رنگش قرمز است باید بگویید Its color is red و نهIt’s color is red

**********************************

۱۲)

تلفظ های متفاوت برای Their, There و They’re:

برخی از زبان آموزان این سه را به صورت متفاوت تلفظ می کنند ولی همه آنها یک تلفظ دارند و آن هم این است : /ðər/

**********************************

۱۳)
کاربردUnderline به جای Underscore:

شاید این مورد برای شما هم اتفاق افتاده باشد که این علامت (_) را Underline خوانده باشید ولی این علامت که در آدرس های ایمیل خیلی مورد استفاده قرار میگیرد Underscore نام دارد، Underline وقتی است که ما زیر یک کلمه یا جمله خط می کشیم.

**********************************

۱۴)

 استفاده از حرف اضافه About برای Discus:

خیلی از لغات فارسی هستند که حرف اضافه می گیرند ولی معادل های آنها در زبان انگلیسی حرف اضافه نمی گیرند. یکی از اشتباهات رایج زبان انگلیسی ما ایرانی ها در این خصوص Discuss about است. ما اگر بخواهیم آن را در یک جمله استفاده کنیم باید هیچ حرف اضافه ای برای آن بکار نبریم مثل:

Ali and his friend discussed the plan

**********************************

۱۵)

استفاده از Either به جای Too و As well:

هر سه این کلمات ‘نیز، هم’ معنی هستند ولی کاربرد آنها مثل مثل همدیگر نیست. Too و As well در جمله های مثبت به کار می روند ولی Either در جمله های منفی به کار می رود. به مثال زیر توجه کنید:

Mohsen isn’t here today. Reza isn’t here either
در این جمله ما فقط می توانیم از Either استفاده کنیم چون منفی است.

**********************************

۱۶)

به کار بردن was/Is برای Police, Crew و Staff :

یک مورد دیگر از اشتباهات رایج زبان انگلیسی مربوط به استفاده از افعال مفرد برای اسامی جمع است. تنها مشخصه اسامی جمع فقط ‘S’ نیست. در اینجا نمونه دیگری از اسامی جمع وجود دارد که تا حدی گول زننده است. جمله زیر اشتباه است:
The police is coming here
چون Police یک اسم جمع است ولی Is به عنوان یک فعل مفرد در جمله قرار داده شده است. بنابراین شکل صحیح جمله این است:
The police are coming here
و این برای دو کلمه دیگر نیز صدق می کند.

**********************************

۱۷)

یادتون باشه که معادل امتحان دادن و امتحان گرفتن در زبان انگلیسی، کاملا برعکس چیزی هست که در فارسی گفته میشود. یعنی:

Take an exam = امتحان دادن

Give an exam = امتحان گرفتن

مثال:

دیروز معلم مان از ما امتحان گرفت.

Our teacher gave us an exam (a test / a quiz) yesterday.

هفته گذشته امتحان پایان ترم (نهایی) دادیم/

We took our final exam last week.

**********************************

۱۸)

استفاده از Although و But در یک جمله:

کلمه Although به معنی ‘اگرچه’ است و But یعنی ‘ولی’. در زبان انگلیسی ما نباید از این دو کلمه به صورت همزمان در یک جمله استفاده کنیم، اگرچه در زبان فارسی این صحیح است.
Although I had studied a lot, but I didn’t get a good score
این جمله اشتباه است و یکی از دو کلمه مذکور باید حذف شود.

**********************************

۱۹)

اشتباه نوشتن A lot و every day:

آخرین مورد از اشتباهات رایج در زبان انگلیسی که ما به آن می بردازیم مربوط به نوشتن کلمات است A lot و every day است. A lot به صورت جدا از هم نوشته می شود و نوشتن آن به صورت یک کلمه (Alot) اشتباه است. مورد دوم هم به صورت جدا (Evey day) نوشته می شود و هم به صورت یک کلمه (Everyday). در حالت اول این لغت قید است و در حالت دوم صفت است. به مثال زیر توجه کنید:
I go to school everyday
در این جمله everyday به صورت اشتباه به کار رفته است و شکل صحیح آن در این جمله every day است چون در اینجا ما به یک قید نیاز داریم.

**********************************

۲۰)

ما هر روز ساعت چهار به خانه می رویم.

نادرست: We go to home at four o’clock every day.

درست: We go home at four o’clock every day.

نکته: همیشه بعد از to go و to come از to استفاده میشود، اما home در این مورد استثنا است. یعنی اگر بعد از go، واژه home بیاید نباید از to استفاده کنیم.

**********************************

**********************************

**********************************

اشتباهات رایج Common Mistakes

اشتباهات رایج Common Mistakes

اشتباهات رایج Common Mistakes

اشتباهات رایج Common Mistakes

**********************

لینک قسمت های دیگر خطاهای رایج فارسی زبانان در زبان انگلیسی :

جهت مشاهده بخش اول اشتباهات و خطاهای رایج کلیک کنید

جهت مشاهده بخش دوم اشتباهات و خطاهای رایج کلیک کنید

جهت مشاهده بخش سوم اشتباهات و خطاهای رایج کلیک کنید

**********************

آدرس کانال تلگرام: http://telegram.me/IELTSTOEFLENGLISH

آدرس فیسبوک: www.facebook.com/toeflieltstehran

آدرس اینستاگرام: www.instagram.com/ieltstoeflenglish

آدرس پینترست: www.pinterest.com/ieltstoefl35

نمایش ویدیو درباره کلاس تافل آیلتس دولینگو آنلاین استاد اسدبیگی

2 دیدگاه دربارهٔ «اشتباهات رایج Common Mistakes فارسی زبانان در انگلیسی (بخش اول)»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

کارنامه و نظرات شاگردان

آموزش آیلتس

آموزش تافل

آموزش دولینگو

error: شما اجازه کپی برداری از مطالب این سایت را ندارید