کلاس های آمادگی آزمون زبان استاد اسدبیگی در تهران

تافل هوم ادیشن TOEFL Home Edition دولینگو Duolingo آی تپ iTEP جی آر ای GREتضمینی استاد اسدبیگی در تهران

کلاس آنلاین آیلتس تافل و دولینگو​ استاد اسدبیگی

اشتباهات رایج انگلیسی – common mistakes در هنگام صحبت به انگلیسی

اشتباهات رایج انگلیسی

اشتباهات رایج انگلیسی – اشتباهات رایج common mistakes در هنگام صحبت به انگلیسی:

*********************************

1

شما باید بیشتر ورزش کنید.

نادرست:

You ought to make more exercise

صحیح:

You ought to take more exercise

*********************************

2

نادرست:

I congratulate you for your success

صحیح:

I congratulate you on your success

بخاطر موفقیتتان به شما تبریگ می گویم.

توضیح: Congratulate  همیشه با حرف اضافه  on می آید و به معنی تبریک گفتن بخاطر چیزی است

*********************************

3

   یک ساعت طول خواهد کشید که من این کار را انجام دهم

نادرست:

I’ll need an hour to do that

صحیح:

It’ll take me an hour to do that

توضیح: take (طول کشیدن) در زمان آینده طبق فرمول زیر به کار می رود:

It’ll (It will) + مفعول + مدت + to  مصدر با

*********************************

4

ساعت من دو دقیقه عقب / جلو است.

نادرست:

My watch goes two minutes behind / in front

صحیح:

My watch is two minutes slow / fast

همچنین میتوانیم بگوییم:

My watch loses

ساعتم عقب می ماند.

My watch gains

ساعتم جلو است.

*********************************

5

لطفا یادم بنداز که برش گردونم.

نادرست:

Please remember me to give it back

صحیح:

Please remind me to give it back

توضیح:

Remind = به یاد کسی انداختن

Remember  = به یاد داشتن

مثال:

I remember what you told me

یادمه چی بهم گفتی

*********************************

6

بعد از اینکه قهوه ام را تمام  کردم, رفتم پیاده روی.

نادرست:

I took a walk after finished my coffee

صحیح:

I took a walk after finishing my coffee

توضیح:

کلمهafter  جز حروف اضافه است.  هرگاه فعلی بلافاصله پس از یک حرف اضافه قرار گیرد باید به صورت  ing دار باشد.

برخی از حروف اضافه:

at, in, on, for, by, of, with, before, after, …

*****************************

7

افتخار ملاقات با او را داشتم

نادرست:

I had the pleasure to meet him

صحیح:

I had the pleasure of meeting him

توضیح:

بعد از حرف اضافه of  اسم مصدر به کار می رود، طبق فرمول زیر:

Have the pleasure of + -ing

نکته: عبارت take pleasure (لذت بردن از) شکل مترادفِ

 have the pleasure of است. مثال:

He takes great pleasure in helping others.

او از کمک به دیگران خیلی لذت می برد.

*****************************

7

جان از هیچکس نمی ترسد

نادرست:

John doesn’t afraid of anybody

صحیح:

John isn’t afraid of anybody

توضیح:

کلمه afraid یک فعل نیست بلکه یک صفت است و همواره با فعل to be  به کار میرود. لطفا به مثالهای بیشتر توجه کنید:

Are you afraid of getting old?

آيا از پیر شدن میترسی؟

I was afraid of darkness when I was a child

وقتی بچه بودم از تاریکی میترسیدم.

Don’t be afraid of the dark

از تاریکی نترس

*****************************

8

استفاده نادرست از  consider as  به جای consider

نادرست:

Robert considers me as his best friend

صحیح:

Robert considers me his best friend

رابرت مرا بهترین دوست خود میداند.

توضیح:

بعد از فعل consider (دانستن، به حساب آوردن) از کلمه as (به عنوان) استفاده نکنید. اما میتونیم بگوییم:

He regards me as his best friend

او مرا بهترین دوست خود میداند

یا

Robert considers me to be his best friend

رابرت مرا بهترین دوست خود میداند.

*****************************

9

استفاده نادرست از By به جای With

نادرست:

The man shot the bird by a gun

صحیح:

The man shot the bird with a gun

آن مرد، با تفنگ به پرنده شلیک کرد.

توضیح:

هرگاه بخواهیم وسیله ای را که عمل با آن صورت گرفته است نشان دهیم، از with استفاده میکنیم. حرف اضافه by  نشان دهنده کننده کار است.مثال:

The bird shot by the man.

 پرنده، توسط آن مرد مورد اصابت گلوله قرار گرفت.

اما در موارد زیر از by‌ استفاده میشود نه with:

By hand (با دست، دستی)-by post (از طریق پست، با پست)- by phone (تلفنی)

by the hour (ساعتی)-by the meter (متری، به متر)

چند مثال دیگر:

It is six o’clock by my watch

به ساعت من ساعت شش است.

They pay by the month.

آنها حقوق را ماهانه می پردازند.

*****************************

10

  استفاده نادرست از  to بعد از فعل answer

و عدم استفاده از to بعد از فعل reply

نادرست:

Please answer to my question

Please reply my question

صحیح:

Please answer my question

Please reply to my question

لطفا به سوال من جواب دهید.

توضیح:

توجه داشته باشید در مواردی که کلمه answer به صورت اسم به کار رود از حرف اضافه to  استفاده می شود. مثال:

His answer to my question was wrong

پاسخِ او به سوالِ من غلط بود

*****************************

11

استفاده نادرست از Grow up و Grow

نادرست:

These flowers grow up very quickly.

When I grow I’ll be a doctor.

صحیح:

These flowers grow very quickly.

When I grow up I’ll be a doctor.

این گل ها خیلی زود رشد می کنند.

وقتی که بزرگ شدم، دکتر خواهم شد.

توضیح:

To grow به معنی to become bigger (بزرگ شدن، رشد کردن، روییدن، زیر کشت بردن، پرورش دادن، به عمل آوردن، رویانیدن، ]ریش[ گذاشتن) است.

اما to grow up  به معنی to become a man or a woman (بالغ شدن، از نظر سنی بزرگ شدن) است.

*****************************

12

آنها به دشمن حمله کردند

نادرست:

They attacked against the enemy.

صحیح:

They attacked the enemy.

فعل Attack در اینجا نیازی به حرف اضافه ندارد.

میتوانیم به جای Attack از عباراتی چون go against  و fight against  نیز استفاده کنیم:

Attack   Go against –Fight against

توجه: اصطلاح زیر نیز به ممعنی حمله کردن است.

To make an attack on

برای مثال:

They made an attack on the enemy.

آنها به دشمن حمله کردند.

*****************************

13

کاربرد نادرست Substitute و Replace

آن ها پول کاغذی (اسکناس) را با طلا عوض کردند.

نادرست:

They substituted gold with paper money.

صحیح:

They replaced gold with paper money.

فعل replace به معنی «عوض کردن»، «جایگزین کردن» است اما عبارت

Substitute something for something به معنی «چیزی را جانشین یا جایگزین چیز دیگری کردن» است.

در واقع این دو عبارت بر عکس هم هستند.

You replace gold with paper money.

شما پول کاغذی (اسکناس) را با طلا عوض می کنید.

You substitute paper money for gold.

شما پول کاغذی (اسکناس) را جایگزین طلا میکنید. فعل replace معمولا با حرف اضافه with  به کار میرود و فعل substitute با حرف اضافه for  استفاده می شود.

*****************************

14

استفاده از حرف اضافه غیر ضروری همراه با  Comprise

برای مثال:

کتاب شامل پنج فصل است.

نادرست:

The book comprises of five chapters.

صحیح:

The book comprises five chapters.

یا

The book is comprised of five chapters.

توضیح:

Comprise خود به معنی « متشکل بودن از» ، «شاملِ … بودن» است و نیازی به حرف اضافه ندارد.

*****************************

15

اشتباه در کاربرد Enter و Enter into

ما داخل کلاس شدیم.

نادرست:

We entered into the classroom.

صحیح:

We entered the classroom.

توضیح:

Enter به معنی داخل شدن به ، وارد شدن به است و نیازی به حرف اضافه ندارد. توجه داشته باشید تنها هنگامی که منظور شروع (ورود به)  یک بحث، گفتگو و مذاکره باشد، از into همراه با enter  استفاده میکنیم.

برای مثال:

We enter into a conversation / a debate / a discussion.

ما وارد گفتگو / مذاکره / بحث می شویم.

 

+++++++++++++++++++

اشتباهات رایج انگلیسی – اشتباهات رایج انگلیسی –  اشتباهات رایج انگلیسی – اشتباهات رایج انگلیسی

**********************

لینک قسمت های دیگر خطاهای رایج فارسی زبانان در زبان انگلیسی :

جهت مشاهده بخش اول اشتباهات و خطاهای رایج کلیک کنید

جهت مشاهده بخش دوم اشتباهات و خطاهای رایج کلیک کنید

جهت مشاهده بخش سوم اشتباهات و خطاهای رایج کلیک کنید

**********************

نمایش ویدیو درباره کلاس تافل آیلتس دولینگو آنلاین استاد اسدبیگی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مرتبط

کارنامه و نظرات شاگردان

آموزش آیلتس

آموزش تافل

آموزش دولینگو

error: شما اجازه کپی برداری از مطالب این سایت را ندارید