بستن پنجره

افعال انگلیسی بدون حرف اضافه – افعالی که نیاز به حرف اضافه ندارند

  • ۶

افعال انگلیسی بدون حرف اضافه – افعالی که نیاز به حرف اضافه ندارند

افعال انگلیسی بدون حرف اضافه

افعال انگلیسی بدون حرف اضافه – افعالی که نیاز به حرف اضافه ندارند:

🔸Call

🔹تماس گرفتن

✅I’ll call you tomorrow.

❌(NOT: I’ll call to you tomorrow.)

👈 فردا باهات تماس میگیرم

***********************

🔸Meet

🔹ملاقات کردن

✅I meet my boss every day.

❌(NOT: I meet with my boss every day.)

👈هر روز رئیسم را ملاقات میکنم

***********************

🔸discuss

🔹بحث‌ کردن‌، مط‌رح‌ کردن‌، گفتگو کردن‌.

✅We discussed the problem.

❌(NOT: discussed about the problem)

👈درباره مشکل بحث کردیم.

***********************

🔸divorce

🔹طلاق گرفتن

✅Angela divorced her husband.

❌(NOT: divorced from her husband)

👈آنجلا از شوهرش طلاق گرفت

***********************

🔸answer

🔹پاسخ دادن

✅I answered his message.

❌(NOT: answered to his message)

👈من به پیامش پاسخ دادم

***********************

🔸phone

🔹تلفن زدن

✅I’ll phone you tomorrow.

❌(NOT: phone to you)

👈فردا بهت تلفن میزنم

***********************

🔸Contact

🔹تماس گرفتن

✅Contact me.

❌(NOT: Contact with me)

👈 باهام تماس بگیر

***********************

فایل صوتی افعال انگلیسی بدون حرف اضافه در کانال تلگرام ما

جهت مشاهده کانال تلگرام ما کلیک کنید


  • ۰

موارد استفاده حرف اضافه on‌ در انگلیسی

موارد استفاده حرف اضافه on‌

موارد استفاده حرف اضافه on‌ در جملات انگلیسی

 حرف اضافه On  در موارد زیر به کار میرود:

****************************

۱-  قبل از روزهای هفته و روزهای ماه . مثال:

He comes here on Fridays
او روزهای جمعه به اینجا می آید.

We will go to England on the tenth of March (on March 10th)
ما دهم ماه مارس به انگلستان خواهیم رفت

He came to Tehran on July 21th
او در بیست و یکم ژوئیه به تهران آمد

نکته: با اینکه قبل از کلمه Morning  همیشه از حرف اضافه In استفاده می شود، اما در صورتی که بعد از Morning  به روز آن اشاره شود از حرف اضافه On  استفاده می شود. مثال:

In the morning
در صبح

The battle started on the morning of the 24th
جنگ در صبح روز بیست و چهارم آغاز شد.

****************************

۲- به معنی «روی» به کار می رود. مثال:

The book is on the table
کتاب روی میز است.

 The glass is on the floor
لیوان روی زمین است. (کف اتاق است)

****************************

۳- در آدرس های تقریبا معین با نام خیابان از on استفاده می شود. مثال:

He lives on Saba Street
او در خیابان صبا زندگی می کند.

نکته: قبل از آدرس های دقیق هنگامی که پلاک منزل نوشته شود از At  استفاده می کنیم. مثال:

He lives at 18. Hafez Street
او در پلاک ۱۸ خیابان حافظ  زندگی می کند.

****************************

* معنای عبارات زیر را همراه با حرف اضافه On  خوب به خاطر بسپارید:

On the phone:  با تلفن

On holiday: در تعطیلات

On leave: در مرخصی

On sale: حراج

On the whole: روی هم رفته

On one’s account: به حساب کسی

On time: به موقع (درست سر وقت)

On credit: نسیه – روی اعتبار

On schedule: طبق برنامه

On foot: پیاده

On duty: در حال انجام وظیفه

On scooter: با موتور سیکلت

On and on: مدام – همیشه

*********************************

**********************

آدرس کانال تلگرام: http://telegram.me/IELTSTOEFLENGLISH

آدرس فیسبوک: www.facebook.com/toeflieltstehran

آدرس اینستاگرام: www.instagram.com/ieltstoeflenglish

آدرس پینترست: www.pinterest.com/ieltstoefl35


  • ۰

موارد استفاده حرف اضافه in در زبان انگلیسی

موارد استفاده حرف اضافه in

موارد استفاده حرف اضافه in در زبان انگلیسی

موارد استفاده از حرف اضافه in:

۱) در مورد زمان:

* قبل از ماه،فصل،سال و قرن:

مثال:

ماه
in July; in September

سال
in 1985; in 1999

فصل
in summer; in the summer of 69

بخشی از روز
in the morning; in the afternoon; in the evening
in a minute; in two weeks

قرن

In the nineteenth century

**************************

۲) در مورد مکان:

* قبل از چیزی که دارای حجم باشد:
In my pocket, in the drawer

* قبل از شهرها و کشورها:
In England, In Tehran

* قبل از محل های مسقف:
In class, In building, In living room, In the Kitchen

ـ کلمات زیر همراه با این حرف اضافه به کار می روند که بهتر است به خاطر بسپارید:

In time
به موقع

In fact
در حقیقت

In the end
سرانجام -بلاخره

In the newspaper
در روزنامه

In a few minutes
تا چند دقیقه دیگر

 In public
در ملاءعام

In danger
در خطر

**********************

آدرس کانال تلگرام: http://telegram.me/IELTSTOEFLENGLISH

آدرس فیسبوک: www.facebook.com/toeflieltstehran

آدرس اینستاگرام: www.instagram.com/ieltstoeflenglish

آدرس پینترست: www.pinterest.com/ieltstoefl35


ورود به انجمن

دسته‌ها

نوشته‌های تازه

error: شما اجازه کپی برداری از مطالب این سایت را ندارید