بستن پنجره

Category Archives: گرامر

 • ۲۴

کاربرد صفت ها با حرف اضافه – حروف اضافه صحیح برای کاربرد صفات انگلیسی در جملات

کاربرد صفت ها با حرف اضافه

کاربرد صفت ها با حرف اضافه

کاربرد صفت ها با حرف اضافه

📚 کاربرد برخی از صفات همراه با حروف اضافه 👇

۱🔻comparable to

👈قابل مقایسه با

✅Her work hours are not comparable to mine: I work all day and she works just in the morning.

✅ساعات کاری اون اصلا با مال من قابل قیاس نیست: من کل روز رو کار میکنم و اون فقط صبحها کار میکنه.

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

۲ 🔻complain about

👈شکایت کردن از، گلایه کردن از

✅She was complaining about the lack of facilities in her neighborhood.

✅اون داشت از کمبود امکانات در محله زندگی اش شکایت و گله میکرد.

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

۳🔻vote for

👈رای دادن به، رای دادن به نفعِ

✅I’m going to vote for the liberal candidate.

✅من قصد دارم به نماینده لیبرال ها رای بدم.

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

۴🔻 satisfied with

👈راضی بودن از

✅ I am not satisfied with my job

✅من از شغلم راضی نیستم

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

۵🔻 comment on

👈نظر دادن درباره

✅The fashion designer preferred not to comment on his new models.

✅ طراح لباس ترجیح داد درباره مدلهای جدید نظر ندهد.

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

۶🔻 thankful for

👈قدردانِ, شکرگزار نسبت به

✅I am thankful for my wife.

✅به خاطر همسرم سپاسگزارم (شکرگزارم)

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

۷🔻 convinced of

👈متقاعد نسبت به, متقاعد درباره

✅ Researchers are convinced of a genetic cause for the disease.

✅ محققان نسبت به/ درباره وجود دلیلی ژنتیکی برای این بیماری متقاعد شده اند.

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

۸🔻faith in

👈 ایمان به, اعتقاد به (چیزی داشتن یا نداشتن)

✅ The public has lost faith in the government.

✅عموم مردم باور و اعتقادشون رو به دولت از دست داده اند.

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

۹🔻 anxious about / anxious for

👈نگرانِ, نگران برای

✅He was a bit anxious about the safety of the machinery.

✅او کمی برای امنیت ماشین آلات نگران بود.

✅ We were anxious for you.

✅ما نگران تو بودیم.

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

۱۰🔻good at (something/ doing something)

👈خوب بودن در (انجام کاری)

💥هرگاه بخواهیم بگوییم کسی در زمینه ای یا انجام کاری خوب و قوی است, پس از good از حرف اضافه at استفاده میکنیم و آن کار را نیز به صورت فعل ing دار پس از good at می آوریم. به صورت فرمول زیر:
good at + verb + ing

✅He’s really good at playing chess.

✅اون واقعا در بازی شطرنج خوب و قوی است.

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

۱۱🔻hopeful of / about

👈امیدوار به

✅ Everyone’s feeling pretty hopeful about the future.

✅همه کاملا به آینده امیدوار هستند.

✅ He is still hopeful of playing in Saturday’s game.

✅او هنوز به بازی کردن در مسابقه روز شنبه امیدوار است.

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

۱۲🔻jealous of

👈حسود به, حسود نسبت به

✅ Why are you so jealous of his success?

✅تو چرا اینقدر به موفقیت اون حسودی میکنی?

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

۱۳🔻sympathy for

👈همدردی با / دلسوزی برای

✅I have a lot of sympathy for her; she had to bring up the children on her own.

من خیلی باهاش احساس همدلی و همدردی میکنم, اون مجبور بود بچه هاش رو تک و تنها بزرگ کنه.

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

۱۴🔻responsible for

👈مسؤولِ , عهده دارِ

✅ The airline is legally responsible for the safety of its passengers.

✅قانونا خطوط هوایی مسؤول امنیت مسافران شان هستند

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

۱۵🔻suspected of

👈مشکوک به, مظنون به

✅ He’s suspected of murder.

✅او مظنون به قتل است.

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

۱۶🔻confused about

👈گیج از, سردرگم از

✅If you’re confused about anything, phone me.

✅اگر از هر چیزی سردر نیاوردی بهم زنگ بزن.

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

۱۷🔻 curious about

👈کنجکاو درباره/ نسبت به

✅He was curious about how Annie would react.

✅اون نسبت به عکس العمل آنی کنجکاو بود.

++++++++++++++++++++++

کلیک کرده و به جمع ۶ هزار نفری ما در تلگرام بپیوندید و هر روز مطالب جدید آموزشی دریافت کنید. 

برای دنبال کردن مطالب ما در اینستاگرام کلیک کنید


 • ۶

افعال انگلیسی بدون حرف اضافه – افعالی که نیاز به حرف اضافه ندارند

افعال انگلیسی بدون حرف اضافه

افعال انگلیسی بدون حرف اضافه – افعالی که نیاز به حرف اضافه ندارند:

🔸Call

🔹تماس گرفتن

✅I’ll call you tomorrow.

❌(NOT: I’ll call to you tomorrow.)

👈 فردا باهات تماس میگیرم

***********************

🔸Meet

🔹ملاقات کردن

✅I meet my boss every day.

❌(NOT: I meet with my boss every day.)

👈هر روز رئیسم را ملاقات میکنم

***********************

🔸discuss

🔹بحث‌ کردن‌، مط‌رح‌ کردن‌، گفتگو کردن‌.

✅We discussed the problem.

❌(NOT: discussed about the problem)

👈درباره مشکل بحث کردیم.

***********************

🔸divorce

🔹طلاق گرفتن

✅Angela divorced her husband.

❌(NOT: divorced from her husband)

👈آنجلا از شوهرش طلاق گرفت

***********************

🔸answer

🔹پاسخ دادن

✅I answered his message.

❌(NOT: answered to his message)

👈من به پیامش پاسخ دادم

***********************

🔸phone

🔹تلفن زدن

✅I’ll phone you tomorrow.

❌(NOT: phone to you)

👈فردا بهت تلفن میزنم

***********************

🔸Contact

🔹تماس گرفتن

✅Contact me.

❌(NOT: Contact with me)

👈 باهام تماس بگیر

***********************

فایل صوتی افعال انگلیسی بدون حرف اضافه در کانال تلگرام ما

جهت مشاهده کانال تلگرام ما کلیک کنید


 • ۳
کاربرد Hardly , scarcely , no sooner

کاربرد hardly , scarcely , no sooner

کاربرد hardly , scarcely , no sooner

کاربرد hardly , scarcely , no sooner : این سه عبارت را میتوانیم برای بیان این معنا که کاری به سرعت بعد از کار دیگر رخ داده است، به کار ببریم (معمولا آن ها را با گذشته کامل به کار می بریم)

به ساختار و نحوه کاربرد hardly , scarcely , no sooner در جملات توجه کنید:

… hardly … when / before …

… scarcely … when / before …

… no sooner … than …

همانطور که مشاهده میکنید، Hardly و scarcely  همراه با when  یا  beforeبه کار می روند اما no sooner با than به کار میرود.

مثال ها:

I had hardly closed my eyes when the telephone rang. (Or: I had scarcely closed …)

هنوز چشم هایم را نبسته بودم که تلفن زنگ زد.

I had no sooner closed the door than somebody started knocking on it.

هنوز در را نبسته بودم که کسی در زد.

توجه: در سبک رسمی یا ادبی معمولا این ساختار را با نظم واژگانی جا به جا شده به کار می بریم:

مثال:

Hardly had I closed my eyes when I began to imagine the most fantastic shapes.

هنوز چشمانم را نبسته بودم که در رویای شگرف ترین تصویرها فرو رفتم.

No sooner had she sat down than the phone rang.

به محض این که نشست تلفن زنگ زد.

Scarcely had we started lunch when the doorbell rang.

ما هنوز ناهارمان را شروع نکرده بودیم که زنگ در به صدا در آمد.

***********************************

فایل صوتی در کانال تلگرام ما : آی دی کانال تلگرام ما:

@ieltstoeflenglish

شما می توانید در صورت تمایل مطالب آموزشی ما را در شبکه های اجتماعی (تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام، پینترست) نیز دنبال کنید:

آدرس کانال تلگرام ما: http://telegram.me/IELTSTOEFLENGLISH

آدرس صفحه فیسبوک ما: www.facebook.com/toeflieltstehran

آدرس صفحه اینستاگرام ما: www.instagram.com/ieltstoeflenglish

آدرس صفحه پینترست ما: www.pinterest.com/ieltstoefl35


 • ۳۴

جمله واره یا Clause چیست ? – انواع جمله واره یا Clause

جمله واره یا Clause چیست؟

یک جمله واره یا Clause از یک نهاد و گزاره تشکیل یافته است. به عبارت دیگر, داری یک فاعل و یک فعل است.

یک جمله واره به ما می گوید که شخصی یا چیزی (نهاد) به حالتی بوده/هست یا فعلی را به انجام رسانده/ خواهد رساند (گزاره).

نهاد اغلب یک اسم یا ضمیر است و گزاره حداقل دارای یک فعل است. در گزاره غیر از فعل امکان وجود بخش های دیگر مانند مفعول، صفت و … نیز وجود دارد.

جمله واره ها یا Clause ها میتوانند به دو صورت مختلف به کار روند:

۱: جمله واره مستقل یا پایه (independent Clause) که به تنهایی یک جمله است و معنی کاملی دارد.

۲: جمله واره وابسته یا پیرو (dependent Clause) که به تنهایی نمی تواند به کار رود و معنی آن با جمله واره مستقل تکمیل میشود.

به مثال زیر توجه کنید:

I’d like to go out although it is a bit late

اگر چه کمی دیر شده است, اما دوست دارم بیرون بروم.

 در مثال بالا “I’d like to go out” جمله واره مستقل و “although it is a bit late” جمله واره وابسته است.

 جمله واره ها یا Clause ها انواع مختلفی دارند شامل:

۱٫ جمله واره اسمی (noun clause)

۲٫ جمله واره قیدی (adverb clause)

۳٫ جمله واره وصفی (adjective clause)

**********************************

جمله واره های اسمی (noun clause):

جمله واره اسمی یا noun clause یک جمله واره وابسته یا پیرو است. جمله واره اسمی کار یک اسم را انجام میدهد بنابراین میتواند فاعل یا مفعول جمله واقع شود.

۱: جمله واره اسمی به عنوان فاعل:

His discovery was important.

کشف او مهم بود.

His discovery یک اسم است و فاعل جمله میباشد.

What he discovered was important.

آنچه او کشف کرد مهم است.

What he discovered (آنچه او کشف کرد) یک جمله واره اسمی است و فاعل جمله میباشد.

جمله واره فوق دارای فاعل و فعل was است.

۲: جمله واره اسمی به عنوان مفعول:

People believed his discovery.

مردم کشف او را باور کردند.

His discovery اسم است و مفعول فعل believe میباشد.

People believed what he discovered.

مردم آنچه که او کشف کرد را باور کردند.

What he discovered یک جمله واره اسمی است و نقش مفعولِ فعل believed را دارد.

جمله واره های اسمی با یکی از کلمات زیر شروع میشوند:

Whatever =هر آنچه ، هر چیزی که

Where = کجا

When = چه موقع

How = چطور

Whom = چه کسی را

What = چه، آنچه

Whoever =هر که، چه کسی

Whose =مال چه کسی

Which =کدام، چه

Whichever = هرکدام، هر یک

Whether = آیا

If = اگر، آیا

That =که

نکات مهم:

۱- جمله واره اسمی مرجع اسمی نیست (اسمی قبل از آن وجود ندارد) و خود نقش اسم را ایفا میکند.

۲- جمله واره های اسمی با یکی از کلمات پرسشی مانند (چه کسی) Who، (چرا) Why، (چطور) How، (مال چه کسی) Whose و … شروع میشوند. چون این کلمات در وسط جمله نقش کلمات ربط را دارند، بنابراین دیگر حالت پرسشی ندارند و لازم است بعد از آن ها فاعل به کار رود، زیرا جمله باید از حالت پرسشی خارج شود. در واقع جمله واره اسمی باید با اسم یا ضمیر شروع شود. مثال:

A: What did he discover?

B: I don’t know what he discovered.

الف: او چه چیزی را کشف کرد؟

ب: من نمیدانم او چه چیزی را کشف کرد.

A: How did he discover it?

B; I’m not certain how he discovered it.

الف: او چطور آن را کشف کرد؟

ب: مطمئن نیستم او چطور آن را کشف کرد.

A: Whose discovery is that?

B: It is not certain whose discovery that is.

الف: آن کشف چه کسی است؟

ب: معلوم نیست آن کشف چه کسی است.

A: What did he discover?

B: What he discovered is not certain.

الف: او چه چیزی را کشف کرد؟

ب: آن چه او کشف کرد مشخص (معلوم) نیست.

توجه: What he discovered، فاعل جمله است.

۳- قبل از جمله واره های اسمی از کاما (ویرگول) استفاده نمیشود. مثال:

Everybody realized that I was a foreigner.

همه فهمیدند که من خارجی هستم.

جمله واره های اسمی که با whether یا if شروع میشوند:

هرگاه جمله پرسشی با فعل کمکی (do, did, will, …) شروع شود، هنگام تبدیل آن به جمله واره اسمی از whether یا if به معنی آیا استفاده میشود. مثال:

A: Will they come?

B: He wonders if they will come.

الف: آیا آنها خواهند آمد؟

ب: او نمیداند (آیا) آن ها می آیند یا نه.

A: Did they believe him?

B: I don’t know whether they believed him / I don’t know if they believed him.

الف: آیا آنها حرف او را باور کردند؟

ب: نمی دانم آیا آنها حرف او را باور کردند یا نه.

جمله واره های اسمی که با that شروع میشوند:

در جمله هایی که بیانگر واقعیت هستند، در آغاز جمله واره اسمی از that استفاده میشود. مثال:

The word is round.

زمین گرد است.

We know that the word is round.

ما میدانیم که زمین گرد است.

توجه: That the word is round، مفعول فعلِ Know است.

غالبا کلمه that از جمله واره اسمی حذف میشود. برای مثال:

We know the world is round

ما میدانیم زمین گرد است.

وقتی جمله واره اسمی فاعلِ جمله است، نمیتوان that را حذف کرد. برای مثال:

That the world is round is a fact.

این که زمین گرد است یک واقعیت است.

نکته مهم:

یک جمله واره اسمی باید یک فاعل و یک فعل داشته باشد. وقتی جمله واره اسمی، مفعول یا فاعلِ جمله است، در جستجوی یک فاعل و یک فعل باشید.

نکته مهم:

معمولا that با افعال زیر به کار میرود:

Know = دانستن

Think = فکر کردن

Hope = امیدوار بودن

Believe = باور کردن، معتقد بودن

Guess = حدس زدن

Imagine = تصور کردن

مثال:

They believe (that) this is true.

آنها معتقدند که این حقیقت دارد.

I hope (that) he will arrive on time.

من امیدوارم که او سر وقت برسد.

**********************************

جمله واره وصفی (Adjective clause):

جمله واره یا Clause وصفی دارای یک فاعل و یک فعل است. جمله واره یا Clause وصفی یک جمله واره پیرو یا وابسته است و باید به یک جمله واره اصلی یا مستقل وصل شود. جمله واره وصفی نقش صفت را دارد و اسم قبل از خودش را توصیف میکند. جمله واره های وصفی یا Adjective clause با ضمایر موصولی مانند who, whom, whose, which, that یا قیدهای موصولی مانند when, where شروع میشوند.

مثال ها:

فعل + who + فاعل (انسان)

The boy who is playing the guitar is my brother.

پسری که گیتار میزند برادر من است.

فاعل + whom + فاعل (انسان)

The girl whom I saw was clever.

دختری را که من دیدم زرنگ بود.

اسم + whose + اسم

The boy whose book is lost is going to buy another one.

پسری که کتابش گم شده است، تصمیم دارد کتاب دیگری بخرد.

توجه: برای نشان دادن مالکیت غیرانسان، عبارت of which بعد از دو اسم طبق الگوی زیر به کار میرود:

Of which + اسم + اسم

The book the cover of which is blue is mine.

کتابی که جلدش آبی است مال من است.

(حالت فاعلی)

فعل + which + فاعل (غیرانسان)

(حالت مفعولی)

فاعل + which + مفعول (غیرانسان)

The pencil which is on the desk is not good.

مدادی که روی میز تحریر است خوب نیست.

The book which I bought was interesting.

کتابی که خریدم جالب بود.

فعل + that + انسان / شی ء

فاعل + that + انسان / شی ء

He’s the person that sold me the car.

او شخصی است که اتومبیل را به من فروخت.

The Apache is a tribe that I will research.

آپاچی قبیله ای است که در مورد آن تحقیق خواهم کرد.

نکته مهم : معمولا اگر ضمیر موصولی قبل از فعل قرار گیرد، حالت فاعلی خواهد داشت و چنانچه قبل از فاعل قرار گیرد، حالت مفعولی خواهد داشت:

فعل + ضمیر موصولی (حالت فاعلی)

فاعل + ضمیر موصولی (حالت مفعولی)

در جمله اول that حالت فاعلی دارد چون قبل از فعل (Sold) قرار گرفته است. در جمله دوم that حالت مفعولی دارد چون قبل از فاعل (I) قرار گرفته است.

Where + مکان

The room where I live is small.

اتاقی که در آن زندگی میکنم کوچک است.

توجه: به جای where میتوان از in which به معنی : که در آن، استفاده کرد.

The room in which I live is small.

اتاقی که در آن زندگی میکنم کوچک است.

When + زمان

Can you suggest a time when it will be convenient to meet?

میتوانید زمانی را پیشنهاد کنید که برای ملاقات مناسب است؟

**********************************

جمله واره قیدی ( Adverbial Clause )

جمله واره یا Clause قیدی یک جمله واره پیرو یا وابسته است و دارای یک فاعل و یک فعل می باشد. جمله واره قیدی Adverbial Clause ، همان گونه که از نام آن بر می آید، نقش قیدی دارد.

یادآوری: جمله واره ها Clause ها را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

مستقل (Independent)

وابسته (Dependent)

مثال:

I hurried because I was late.

من عجله کردم چون دیرم شده بود.

در این مثال I hurried جمله واره مستقل و I was late  جمله واره وابسته است.

در بسیاری از موارد می توان برای تاکید جای جمله واره قیدی و جمله واره اصلی را عوض کرد. در جمله زیر جمله واره قیدی قبل از جمله واره اصلی قرار گرفته است.

Although she was tired, she went to work.

گرچه خسته بود، سرکار رفت.

در این جمله، Although she was tired جمله واره قیدی Adverbial Clause و She went to work جمله مستقل (اصلی) است.

نکته: البته اگر جمله واره قیدی قبل از جمله واره اصلی قرار گیرد بین آن دو معمولا از کاما (ویرگول) استفاده می شود.

When Arash opened the door, Ashkan was reading a newspaper

=

Ashkan was reading a newspaper when Arash opened the door.

وقتی آرش در را باز کرد، اشکان مشغولِ خواندن روزنامه بود.

جمله واره های قیدی Adverbial Clause با کلماتی مانند:

after (بعد از)

before (قبل از)

as (مثل، همچون، همان طور)

as if (گویی، مثل اینکه)

because (چون که)

since (از آن جا که، چون که)

although (اگرچه)

in spite of (علی رغم، با وجود)

yet (با وجود این، با این همه، اما)

شروع می شوند.

مثال ها:

Do as your mother says.

همان طور که مادرت می گوید عمل کن.

It looks as if it’s going to rain.

مثل این که می خواهد باران بیاید.

Since it’s your birthday, I’ll give you a present.

چون روز تولد شماست، یک هدیه به شما خواهم داد.

 

 کلیک کنید👈 اگر به دنبال کسب نمره بالا و موفقیت در آزمون آیلتس IELTS هستید 👉 کلیک کنید


 • ۲

جملات شرطی در زبان انگلیسی – Conditional sentences

جملات شرطی در زبان انگلیسی

 جملات شرطی در زبان انگلیسی Conditional sentences :

جملات شرطی‌ در زبان انگلیسی شامل دو قسمت  یا دو شبه جمله هستند:

۱- عبارت شرطی‌ یا شبه جمله شرط (if clause) که از احتمال صحبت می کند. در واقع عبارت شرطی، عبارتی است که حاوی ‌ if است.

۲- عبارت اصلی ‌یا شبه جمله پایه (Main clause  یا  result clause) که نتیجه را در صورت روی دادن آن اتفاق شرح می دهد.

*****************************

به طور کلی‌ سه نوع جمله شرطی‌ وجود دارد، نوع اول از جملات شرطی واقعیت را بیان می کند (real conditionals)

ولی دو نوع دیگر چیز های غیر واقعی را بیان می کنند  (unreal conditionals)

*****************************
جملات شرطی نوع اول
(first conditional):

زمانی از این نوع از جملات شرطی استفاده می کنیم که بخواهیم در مورد چیز هایی که ممکن است در آینده اتفاق بیفتند صحبت کنیم.

ساختار :
if + present simple, … will + infinitive

If it rains this evening, we will get wet
اگر امروز غروب باران ببارد، خیس میشویم.

If it rains, I won’t go out

اگر باران ببارد من بیرون نمی روم

عبارت شرطی‌ می‌تواند در انتهای‌ جمله نیز بیاید، ولی‌ در این صورت علامت ویرگول (,) حذف می‌شود:

The door opens if you press this button
در باز میشود اگر این دکمه را فشار دهید.

He will be late if the train is delayed

اگر قطار تاخیر داشته باشد او دیر خواهد کرد

وقتی که می خواهیم در مورد حقایق (facts) صحبت کنیم بر خلاف مثال های قبل دیگر از will استفاده نمی کنیم. به این نوع جملات، جملات شرطی نوع صفر (zero conditional sentences) گفته می شود. به مثال زیر توجه کنید:

ساختار:
if + present simple, … present simple

برای مثال:

If water reaches 100 degrees, it boils

قطعا هر زمانی که آب به ۱۰۰ درجه برسد می جوشد، این یک حقیقت است و همانطور که دیدید در این نوع از جملات شرطی ما از will استفاه نکردیم.

چند مثال دیگر:

We get water if we mix hydrogen and oxygen

ما اگر هیدروژن و اکسیژن را ترکیب کنیم آب بدست می آوریم

If people eat too much, they get fat

اگر افراد بیش از حد غذا بخورند چاق می شوند.

*****************************

جملات شرطی نوع دوم
(second conditional) :

از این نوع جملات شرطی که مربوط به زمان حال می شوند برای چیز هایی که تا حد زیادی غیر ممکن هستند استفاده می کنیم. در این جملات زمان (tense) افعال ما گذشته است (اگر فعل ما از افعال بی قاعده باشد از شکل دوم آن یعنی past tense استفاده می کنیم) و در بند نتیجه از would استفاده می کنیم.

If I had enough money, I would visit 80 countries

اگر من به اندازه کافی پول داشتم ۸۰ کشور را می دیدم

If I knew his name, I would tell you

اگر اسمش را می دانستم به تو می گفتم

نکته دیگر در این خصوص این است که اگر ما بخواهیم در موقعیت های رسمی از افعال to be استفاده کنیم باید برای ضمایر مفرد (مثل I, It, he و she) از فعل جمع were استفاده کرد (در انگلیسی عامیانه برای افعال مفرد از was استفاده می شود).

If I were you, I would tell my parents

اگر من به جای تو بودم به والدینم می گفتم

*****************************

جملات شرطی نوع سوم
(third conditional)

زمان در این نوع از جملات مربوط به گذشته است که برای تصور کردن نتیجه چیزی که در گذشته روی نداده است به کار می رود.

ساختار:
if + past perfect, …would + have + past participle

If we had taken a taxi, we wouldn’t have missed the train

اگر تاکسی گرفته بودیم قطار را از دست نمی دادیم (ولی ما تاکسی نگرفتیم و قطار را هم از دست دادیم)

If I had found his address, I would have sent him an invitation

اگر آدرسش را پیدا می کردم دعوتش می کردم (ولی آدرس او را پیدا نکردم و دعوتش هم نکردم)

*****************************

جملات شرطی در زبان انگلیسی

جملات شرطی در زبان انگلیسی

آدرس کانال تلگرام ما: http://telegram.me/IELTSTOEFLENGLISH

آدرس صفحه فیسبوک ما: www.facebook.com/toeflieltstehran

آدرس صفحه اینستاگرام ما: www.instagram.com/ieltstoeflenglish

آدرس صفحه پینترست ما: www.pinterest.com/ieltstoefl35


 • ۰

کاربرد Had better : معانی و موارد استفاده از Had better

کاربرد Had better

کاربرد Had better : معانی و موارد استفاده از Had better در جملات انگلیسی

Had better معنی و کاربرد

معادل فارسی آن “بهتر است “و معادل انگلیسی آن “to be better” است.

موارد کاربرد شامل:

۱ – اگر اشاره به زمان حال و یا آینده کند، بعد از آن مصدر بدون to استفاده می شود.

مثال:

You had (You’d) better see the doctor at once

بهتر است فورا دکتر را ببینید.

We’d better go to the cinema tonight. = It is better for us to go to the cinema tonight

بهتر است امشب به سینما برویم.

برای منفی کردن کافیست not را مستقیما قبل از فعل قرار دهیم.

مثال:

You had better not talk to him

شما بهتر است با او صحبت نکنید.

۲ – برای اشاره به زمان گذشته از فرمول: اسم مفعول + Have استفاده می شود.

مثال:

You had (You’d) better have spoken (not have spoken) to him last night

بهتر بود که دیشب با او صحبت میکردی (صحبت نمیکردی)

****************************

آدرس شبکه های اجتماعی ما:

آدرس کانال تلگرام: www.telegram.me/IELTSTOEFLENGLISH

آدرس فیسبوک: www.facebook.com/toeflieltstehran

آدرس اینستاگرام: www.instagram.com/ieltstoeflenglish

آدرس پینترست: www.pinterest.com/ieltstoefl35

 


 • ۱۴

قیدهای تکرار در انگلیسی – Adverbs of frequency

قیدهای تکرار در انگلیسی

قیدهای تکرار در انگلیسی – Adverbs of frequency

قیدهای تکرار در انگلیسی – Adverbs of frequency

************************

قید تکرار چیست؟

قید تکرار کلمه ای است که نشان دهنده تعداد دفعاتی است که فعل در جمله به وقوع می پیوند. و مهم ترین آنها به ترتیب فراوانی و تکرار بیشتر عبارتند از:

Always = همیشه

Constantly = به طور مداوم

Nearly always = تقریبا همیشه

Almost always = تقریبا همیشه

Usually = معمولا

Generally = عموما

Normally = به طور معمولا

Regularly = به طور مرتب

Often = اغلب

Frequently = اکثرا

Sometimes = گاهی اوقات

Periodically = دوره ای

Occasionally = گهگاهی

Rarely = به ندرت

Seldom = به ندرت

Infrequently = به ندرت

Hardly ever = به ندرت

Almost never = تقریبا هرگز

Never = هرگز

 ************************

محل قید تکرار در جملات:

این قیود اکثر مواقع درمحل های زیر به کار می روند:

بعد از فاعل

قبل از فعل اصلی

بعد از مشتقات فعل to be (are-is-am-…) و یا فعل کمکی و فعل ناقص

قبل از فعل اصلی در جملات سوالی

برای مثال:

He always comes to class on time

او همیشه سر وقت به کلاس می آید.

He is always happy

او همیشه خوشحال است

She is often late

او اغلب دیر میاید.

He can always help you

او همیشه می تواند به تو کمک کند.

I can never remember his name

من هرگز نمیتوانم نام او را به خاطر بیاورم

Do you often go to the cinema?

آیا اغلب به سینما می روی؟

They don’t often go to the cinema

آنها اغلب به سینما نمی روند.

He isn’t usually late

او معمولا دیرش نمی شود.

He does not always listen to me.

او همیشه به حرف های من گوش نمیکند.

************************

موارد استثنا:

در این موارد محل قید تکرار در جمله جایی غیر از مواردی است که گفته شد. در زیر به برخی از این حالات اشاره می کنیم:

در مواردی که پاسخ کوتاه به سوال داده می شود، قید تکرار قبل از مشتقات to be می آید. برای مثال:

A: Is she usually on time?

B: Yes, she usually is

الف: آیا او همیشه سر وقت می آید؟

ب: بله او معمولا اینطور است.

A: Tell her not to be late

B: she never is

الف: بهش بگو دیر نکنه.

ب: او هرگز دیر نمیکنه.

در جملاتی که دارای Have to باشند، این قیود قبل از Have to و فعل اصلی می آیند. برای مثال:

We often have to wait for the bus

ما اغلب مجبوریم منتظر اتوبوس بمانیم

قید های Usually، Often، Sometimes و Occasionally را می توان در ابتدا و انتهای جمله نیز به کار برد. برای مثال:

Sometimes we go to school by bus

We go to school by bus sometimes

گاهی اوقات با اتوبوس به مدرسه می رویم.

قیدهای تکرار منفی مثل Rarely، Seldom و never معمولا در جملات منفی و سوالی به کار نمی روند.

چنانچه Ought to در جمله باشد، قید تکرار را بین ought و حرف اضافه to به کار میبریم. برای مثال:

You ought always to tell him the truth.

تو باید همیشه به او راست بگویی.

**********************

 کلیک کنید👈 اگر به دنبال کسب نمره بالا و موفقیت در آزمون آیلتس IELTS هستید 👉 کلیک کنید

آدرس کانال تلگرام: http://telegram.me/IELTSTOEFLENGLISH

آدرس فیسبوک: www.facebook.com/toeflieltstehran

آدرس اینستاگرام: www.instagram.com/ieltstoeflenglish

آدرس پینترست: www.pinterest.com/ieltstoefl35


 • ۰

پیشوند Prefix – انواع پیشوندها Prefixes در زبان انگلیسی

پیشوند Prefix در زبان انگلیسی

پیشوند Prefix در زبان انگلیسی – انواع پیشوندها در زبان انگلیسی

چند پیشوند ( Prefixes ) کاربردی :

 Se = جدا، کنار

Secede: جدا شدن، کناره گیری کردن
Segregate: جدا کردن، سوا کردن

**************************

 Ify = ساختن، کردن

Beautify: زیبا کردن، مزین کردن
Classify: طبقه بندی کردن، دسته بندی کردن

************************

 The  = خدا

Theism: خداپرستی، توحید
Theology: الهیات، علم خداشناسی

***********************

Vice = نایب، معاون

Vice-president: معاون رئیس جمهور
Vice chairman = معاون رئیس

***********************

 Dorm = خواب

Dormant: خفته، غیر فعال، خاموش
Dormitory: ( خوابگاه (چند نفره

*********************

 Frac , Frag = شکستن

Fraction: شکستن
Fracture: ترک، شکستگی
Fragile: شکستنی، ترد، شکننده
Fragment: خرده، تکه، پاره

*********************

 Mal  = سوء ، نادرست، بد ، نا

Malcontent: ناراضی، سرکش‌ ، یاغی
Malfunction: بد کار کردن

**********************

آدرس کانال تلگرام: http://telegram.me/IELTSTOEFLENGLISH

آدرس فیسبوک: www.facebook.com/toeflieltstehran

آدرس اینستاگرام: www.instagram.com/ieltstoeflenglish

آدرس پینترست: www.pinterest.com/ieltstoefl35


 • ۰

موارد استفاده حرف اضافه on‌ در انگلیسی

موارد استفاده حرف اضافه on‌

موارد استفاده حرف اضافه on‌ در جملات انگلیسی

 حرف اضافه On  در موارد زیر به کار میرود:

****************************

۱-  قبل از روزهای هفته و روزهای ماه . مثال:

He comes here on Fridays
او روزهای جمعه به اینجا می آید.

We will go to England on the tenth of March (on March 10th)
ما دهم ماه مارس به انگلستان خواهیم رفت

He came to Tehran on July 21th
او در بیست و یکم ژوئیه به تهران آمد

نکته: با اینکه قبل از کلمه Morning  همیشه از حرف اضافه In استفاده می شود، اما در صورتی که بعد از Morning  به روز آن اشاره شود از حرف اضافه On  استفاده می شود. مثال:

In the morning
در صبح

The battle started on the morning of the 24th
جنگ در صبح روز بیست و چهارم آغاز شد.

****************************

۲- به معنی «روی» به کار می رود. مثال:

The book is on the table
کتاب روی میز است.

 The glass is on the floor
لیوان روی زمین است. (کف اتاق است)

****************************

۳- در آدرس های تقریبا معین با نام خیابان از on استفاده می شود. مثال:

He lives on Saba Street
او در خیابان صبا زندگی می کند.

نکته: قبل از آدرس های دقیق هنگامی که پلاک منزل نوشته شود از At  استفاده می کنیم. مثال:

He lives at 18. Hafez Street
او در پلاک ۱۸ خیابان حافظ  زندگی می کند.

****************************

* معنای عبارات زیر را همراه با حرف اضافه On  خوب به خاطر بسپارید:

On the phone:  با تلفن

On holiday: در تعطیلات

On leave: در مرخصی

On sale: حراج

On the whole: روی هم رفته

On one’s account: به حساب کسی

On time: به موقع (درست سر وقت)

On credit: نسیه – روی اعتبار

On schedule: طبق برنامه

On foot: پیاده

On duty: در حال انجام وظیفه

On scooter: با موتور سیکلت

On and on: مدام – همیشه

*********************************

**********************

آدرس کانال تلگرام: http://telegram.me/IELTSTOEFLENGLISH

آدرس فیسبوک: www.facebook.com/toeflieltstehran

آدرس اینستاگرام: www.instagram.com/ieltstoeflenglish

آدرس پینترست: www.pinterest.com/ieltstoefl35


 • ۰

پسوند Suffix – انواع پسوندها Suffixes در انگلیسی

پسوند Suffix

پسوند Suffix – انواع پسوندها Suffixes در انگلیسی

 پسوند (Suffix) هایی که به آخر فعل اضافه شده و اسم را تشکیل می دهند ( پسوندهای اسم ساز ) :

۱- پسوند ment

State (بیان کردن – اظهار کردن)
Statement (بیان – اظهار)

*******************************

Arrange (مرتب کردن – ترتیب دادن)
Arrangement (ترتیب – نظم)

*******************************

Arrest (دستگیر کردن- بازداشت کردن)
Arrestment (دستگیری – بازداشت)

*******************************

Invest (سرمایه گذاری کردن)
Investment (سرمایه گذاری)

*******************************

Improve (اصلاح کردن – آباد کردن)
Improvement (اصطلاح – آبادی)

*******************************

Move (حرکت)
Movement (حرکت – جنبش)

*******************************
*******************************

۲-  پسوند ation

Examine (امتحان کردن – آزمایش کردن)
Examination (امتحان – آزمایش)

*******************************

Consider (ملاحظه کردن – بررسی کردن)
Consideration (ملاحظه – بررسی)

*******************************

Inform (اطلاع)
Information (اطلاعات)

*******************************
*******************************

۳-  پسوند tion

Invent (اختراع کردن)
Invention (اختراع)

*******************************

Protect (محافظت کردن)
Protection (حفاظت- محافظت)

*******************************

Translate (ترجمه کردن)
Translation (ترجمه)

*******************************

Describe (توضیح و تشریح کردن)
Description (توضیح – تشریح)
توجه کنید: b به p تبدیل می شود.

*******************************
*******************************

۴- پسوند Ance

Connive (چشم پوشی ککردن – اغماض کردن)
Connivance (اغماض – چشم پوشی)

*******************************

Appear (ظاهر شدن-نمایان شدن)
Appearance (ظاهر-ظهور)

*******************************
*******************************

۵- پسوند ence

Refer (رجوع کردن – مراجعه کردن)
Reference (رجوع – مرجع)

*******************************

Differ (فرق داشتن)
Difference (فرق-اختلاف)

*******************************

Insist (پافشاری کردن – اصرار کردن)
Insistence (پافشاری- اصرار)

*******************************
*******************************

۶- پسوند Al

Array (به صف کشیدن – آراستن)
Arrayal (صف آرایی – صف)

*******************************

Arrive (رسیدن)
Arrival (ورود)

*******************************

Propose (پیشنهاد کردن)
Proposal (پیشنهاد)

*******************************

Approve (موافقت کردن – تصویب کردن)
Approval (موافقت – تصویب)

*******************************
*******************************

۷-  پسوند ing

‌Build (ساختن)
Building (ساختمان)

*******************************

Begin (شروع کردن – آغاز کردن)
Beginning (شروع – آغاز –ابتدا)

*******************************

Fasten (بستن – محکم کردن)
Fastening (چفت – بست)

*******************************

Happen (اتفاق افتادن)
Happening (اتفاق)

*******************************

۸- پسوند y

Unite (متحد کردن – متحد شدن)
Unity (اتحاد – همبستگی)

*******************************

Discover (کشف کردن)
Discovery (کشف – اکتشاف)

*******************************

**********************

آدرس کانال تلگرام: http://telegram.me/IELTSTOEFLENGLISH

آدرس فیسبوک: www.facebook.com/toeflieltstehran

آدرس اینستاگرام: www.instagram.com/ieltstoeflenglish

آدرس پینترست: www.pinterest.com/ieltstoefl35


 • ۰

موارد استفاده حرف اضافه in در زبان انگلیسی

موارد استفاده حرف اضافه in

موارد استفاده حرف اضافه in در زبان انگلیسی

موارد استفاده از حرف اضافه in:

۱) در مورد زمان:

* قبل از ماه،فصل،سال و قرن:

مثال:

ماه
in July; in September

سال
in 1985; in 1999

فصل
in summer; in the summer of 69

بخشی از روز
in the morning; in the afternoon; in the evening
in a minute; in two weeks

قرن

In the nineteenth century

**************************

۲) در مورد مکان:

* قبل از چیزی که دارای حجم باشد:
In my pocket, in the drawer

* قبل از شهرها و کشورها:
In England, In Tehran

* قبل از محل های مسقف:
In class, In building, In living room, In the Kitchen

ـ کلمات زیر همراه با این حرف اضافه به کار می روند که بهتر است به خاطر بسپارید:

In time
به موقع

In fact
در حقیقت

In the end
سرانجام -بلاخره

In the newspaper
در روزنامه

In a few minutes
تا چند دقیقه دیگر

 In public
در ملاءعام

In danger
در خطر

**********************

آدرس کانال تلگرام: http://telegram.me/IELTSTOEFLENGLISH

آدرس فیسبوک: www.facebook.com/toeflieltstehran

آدرس اینستاگرام: www.instagram.com/ieltstoeflenglish

آدرس پینترست: www.pinterest.com/ieltstoefl35


 • ۰

قید روش یا حالت در انگلیسی – Adverb of Manner

قید روش یا حالت در انگلیسی

قید روش یا حالت در انگلیسی –  Adverb of Manner

قید روش یا حالت در انگلیسی –  Adverb of Manner

قید روش یا حالت –  Adverb of Manner :

قید روش یا حالت چیست؟

 

قید روش یا حالت در انگلیسی –  Adverb of Manner ،حالت قیدی است که چگونگی انجام فعلی را در جمله توصیف کند. و مهمترین قید در زبان انگلیسی محسوب می گردد. در یادگیری آن باید نهایت دقت مبذول گردد.به چند مثال زیر توجه کنید:

They walk quickly in the garden every day

آنها هر روز به سرعت درباغ قدم می زنند.

He drives dangerously

او خطرناک رانندگی می کند.

We do our homework carefully

ما با دقت تکلیفمان را انجام می دهیم.

در جملات فوق کلمات quickly , dangerously و carefullyقید روش یا حالت هستند و به ترتیب چگونگی انجام افعال قدم زدن ، رانندگی کردن و انجام دادن را بیان می کنند. برای ساختن قید روش به آخر صفت مطلق ly اضافه می کنیم.

مثال:

حریص =greedy

حریصانه =greedily

آهسته = slow

به آهستگی =slowly

سریع = quick

به سرعت= quickly

دقیق = careful

با دقت =carefully

خطرناک =dangerous

بطورخطرناک =dangerously

مشتاق =willing

مشتاقانه = willingly

نکته مهم:

برای ساختن قید حالت بعضی از صفات مانند (fatherly) پدرانه ,دوستانه (friendly) مردانه ,(manly)احمق،نادان (silly) باید از فرمول ( in a….. way) و یا  ( in a …….. manner) استفاده کرد و نمی توان به آخر آنها ly اضافه نمود.

مثال:

He spoke to me in a fatherly way

او با من پدرانه صحبت کرد.

He acted in a manly way

او مردانه عمل کرد .

He behaved in a friendly manner

او دوستانه رفتار کرد.

***********************

نکاتی که در مورد قید روش باید بدانید:

۱- اگر صفتی به y ختم شود و قبل از yیک حرف بی صدا باشد y تبدیل به  (i)شده و سپس ly اضافه می شود. مثال:

با عصبانیت = angrily

عصبانی = angry

با خوشحالی = happily

خوشحالی = happy

به آسانی = easily

آسان = easy

۲- اگر صفتی به(ple – ible – able) ختم گردد، eآنها حذف شده و فقط به آخر آنها (y) اضافه می شود.مثال:

به طور شایسته = capably

لایق،شایسته = capable

به طور وحشتناک = terribly

وحشتناک = terrible

به طور ساده = simply

ساده = simple

**************************

محل قید حالت در جمله :

برای اینکه بدانیم قید روش را در کجای جمله قراردهیم باید ابتدا فعل لازم و متعدی را بیاموزیم.

۱- فعل لازم = Intransitive Verb

فعل لازم فعلی است که نیازی به مفعول ندارد و بدون مفعول معنی جمله صحیح و درست است.مثال:

I walk in the garden every day.

در جمله ی فوق بعد از walk مفعولی بکار برده نشده و هیچگونه اشکالی از لحاظ دستوری در جمله دیده نمیشود.

۲- فعل متعدی= Transitive Verb

فعل متعدی فعلی است که نیاز به مفعول دارد یعنی بدون مفعول جمله غلط بوده و مفهومی ندارد مثلا چنانچه بگوییم.

I broke.

در این حالت معلوم نیست چه چیزی را شکستم پس جمله ناقص بوده و برای کامل شدن احتیاج به مفعول دارد.مثال:

I broke the glass.

نتیجه می گیریم فعل فعلی است متعدی و برای بکاربردن آن احتیاج به مفعول داریم.

چنانچه بخواهیم قید روش را درجمله بکار ببریم باید ابتدا نوع فعل را بشناسیم، اگر فعل لازم باشد (یعنی احتیاج به مفعول نداشته باشد) قید روش بلافاصله بعد از آن قرار می گیرد.

مثال:

The sun rises slowly in the east every morning.

خورشید هر روز صبح در مشرق طلوع می کند.(قید روش بعد از فعل)

چنانچه فعل متعدی باشد (یعنی احتیاج به مفعول داشته باشد) قید روش بعد از مفعول بکار می رود.مثال:

He broke the glass angrily.

او با عصبانیت شیشه را شکست.(قید روش بعد از مفعول)

نکته: چنانچه مصدر در نقش مفعول جمله بکار رود، قید روش مستقیما،بعد از فاعل قرار می گیرد.مثال:

He obstinately refused to answer the question.

او با سر سختی از پاسخ به سوالات خودداری کرد.

I always want my children to do their best.

من همیشه از بچه هایم می خواهم که نهایت سعی خود را بکنند.

چنانچه دو جمله با حرف ربط and به یکدیگر متصل گردند قید حالت را می توان بعد and نیز بکار برد.

محل قید حالت را در سه جمله زیر بخاطر بسپارید.

The old man turned round and pointed to the wall angrily.

The old man turned round and angrily pointed to the wall.

The old man turned round angrily pointed to the wall.

پیرمرد برگشت و با عصبانیت به دیوار اشاره کرد.

توجه:بعد از افعال  become = look – seem – taste – smell – appear – get و مشتقات فعل بودن بلافاصله از صفت استفاده می شود و کاربرد قید حالت غلط است. مثال:

او خوشحال به نظر می رسد

He looks happy

این غذا بو بدی می دهد

This food smells bed

او عصبانی شد و اتاق را ترک کرد

He got angry and left the room

بعضی از صفات نمیگیرند و از قانون تشکیل قید از صفت مستثنی هستند.این صفات عبارتند از:

Fast – hard – low – high – near – far – early – late – straight

کلمات فوق هم نقش صفت و هم نقش قید را جمله بازی می کنند، برای مثال:

“Fast”

این یک ترن سریع السیر است (fast در نقش صفت)

This is a fast train

این ترن با سرعت حرکت می کند(fast در نقش قید)

This train goes fast

“Hard”

کاری که تو گفتی مشکل بود ‌(hard در نقش صفت)

The work you said was hard

آنها همیشه سخت کار می کنند (hard در نقش قید)

They always work hard

کلمه hardly اکثرا با سه لغت can , could , any , ever همراه است و همیشه قبل از فعل اصلی به کار می رود.

چنانچه کلمه hardly در معنای (مشکل؛ به زحمت) با فعل معین can همراه باشد معادل لغت barely می باشد؛مثال:

من مشکل می توانم انگلیسی صحبت کنم

I can hardly speak English

I can barely speak English

اگر hardly با کلمه any بکار رود معنی (خیلی خیلی کم) را می دهد؛مثال:

من پول خیلی خیلی کمی دارم

I have hardly any money

کلمه hardly ever معنی خیلی به ندرت را میدهد؛مثال:

من خیلی به ندرت با او بیرون می روم

I hardly ever go out with her

توجه: اگر کلمه hardly در جمله دیده شود محل آن قبل از فعل اصلی است در حالیکه قید hard پس از فعل اصلی بکار می رود و این خود وجه تشخیص خوبی برای شناسایی این دو کلمه در تست های ۴ جوابی است؛مثال:

من به زحمت توانستم کتاب را ترجمه کنم

I could hardly translate the book

اگر می خواهید در امتحان قبول شوید؛بایستی سخت مطالعه کنید (hard بعد از فعل اصلی)

If you want to pass the exam, you should study hard

“Late”

او همیشه دیر می کند ( late در نقش صفت)

He is always late

من هر روز از دیر از خواب بر می خیزم (late در نقش قید)

I get up late every day

کلمه lately معادل کلمه recently به معنای اخیرا می باشد و معمولا بیشتر با ماضی نقلی بکار می رود؛مثال:

اخیرا او را ندیده ام

I have not seen him lately

“Low”

ماه در آسمان پایین است (low در نقش صفت)

The moon is low in the sky

معلم ما معمولا کمی آهسته صحبت می کند (low در نقش قید)

Our teacher usually speaks a little low

کلمه lowly معادل کلمه humble صفت بوده و دارای معانی متواضع؛فروتن؛بی ادعا می باشد.

او مرد فروتنی است

He is a lowly man

“High”

آن یک کوه بلندی است (high در نقش صفت)

It is a high mountain

پرندگان به بالا پرواز کردند (high در نقش قید)

The birds flew high

کلمه highly فقط در یک مفهوم معنوی بکار می رود؛مثال:

آنها شخصیت او را ستودند

They spoke very highly of him

“Near”

بانکی که نزدیک باشد سر نبش است ( near در نقش صفت)

The near bank is on the corner

نزدیک نشوید چون این ممکن است منفجر شود (near در نقش قید)

Don’t come near, this may explode

کلمه nearly در نقش قید معنی تقریبا میدهد و مترادف almost است؛مثال:

او تقریبا حاضر است

He is nearly ready

او تقریبا خسته است

He is almost tired

“Good-well”

کلمه good صفت اسم و اسم را توصیف می کند

او دانشجوی خوبی است (صفت)

She is a good student

در حالیکه well قید است و فعل را توصیف می کند؛مثال:

او پیانو را خیلی خوب می نوازد (قید)

She plays the piano very well

تبصره:فقط در یک مورد کلمه well صفت می باشد و آن زمانی است که اشاره به حال و احوال انسان از لحاظ سلامتی بنماید؛مثال:

حال پدرتان چطور است؟

How is your father?

خوب است متشکرم (well در نقش صفت)

He is well thank you

توجه: کلمه loud در نقش قید حالت به دو صورت دیده می شود

الف: بدون ly مثال:

او بلندتر از من صحبت کرد

He spoke louder than I did

ب: با اضافه کردن ly به آخر آن نیز قید حالت را تشکیل می دهد مثال:

او در کلاس با صدای بلند صحبت می کند

He speaks loudly in the class

**********************

قید روش یا حالت در انگلیسی –  Adverb of Manner

قید روش یا حالت در انگلیسی –  Adverb of Manner

قید روش یا حالت در انگلیسی –  Adverb of Manner

قید روش یا حالت در انگلیسی –  Adverb of Manner

**********************

آدرس کانال تلگرام: http://telegram.me/IELTSTOEFLENGLISH

آدرس فیسبوک: www.facebook.com/toeflieltstehran

آدرس اینستاگرام: www.instagram.com/ieltstoeflenglish

آدرس پینترست: www.pinterest.com/ieltstoefl35

 کلیک کنید👈 اگر به دنبال کسب نمره بالا و موفقیت در آزمون آیلتس IELTS هستید 👉 کلیک کنید


 • ۰

تفاوت will و be going to در انگلیسی

تفاوت will و be going to

تفاوت will و be going to در انگلیسی :

  تفاوت will و be going to:

۱-  تصمیم گیری

* موقعی که تصمیمی دقیقا موقع صحبت گرفته می شود از will استفاده می شود ولی وقتی که یک تصمیم از قبل گرفته شده است (و هنوز به مرحله اجرا گذاشته نشده است) از be going to استفاده می شود. به مثال های زیر به دقت توجه کنید:

Jennifer: There is no cheese
Alex: really? So I will go to buy some
جنیفر: پنیری باقی نمونده
الکس: واقعا؟ خب من میرم که مقداری پنیر بخرم

Jennifer: There is no cheese
Alex: I know. I am going to buy some after I write this letter
جنیفر: پنیری باقی نمونده
الکس: میدونم. بعد از اینکه این نامه رو نوشتم میرم مقداری پنیر می خرم.

Jack: There is a good documentary on TV tonight
William: Yes. I know. I am going to watch it
جک: امشب تلوزیون یک مستند خوب داره
ویلیام: آره، میدونم. قصد دارم نگاش کنم

Jack: There is a good documentary on TV tonight
William: Wow! I didn’t know. I will definitely watch it
جک: امشب تلوزیون یک مستند خوب داره
ویلیام: نمی دونستم. حتما نگاش می کنم

***************************

۲-  پیش بینی

* فرق will و be going to در خصوص پیش بینی این است که وقتی پیش بینی ما براساس نظرات شخصی است ما از will استفاده می کنیم ولی وقتی که پیش بینی ما براساس چیزی که الان می بینیم و یا می شنویم از be going to استفاده می کنیم.

مثال:

Hennry will defeat his rival
هنری رقیبش رو شکست خواهد داد

Hennry is going to defeat his rival. He hasn’t been defeated since two years ago
هنری رقیبش رو شکست خواهد داد. او دو سال است که شکست نخورده است

I think it will rain in the afternoon
فکر می کنم بعداظهر باران بباره

Do you see the dark clouds? It is going to rain
ابرهای تیره رو می بینی؟ میخواد باران بباره

*************************

۳- حقایق

آخرین فرق will و be going  to مربوط به صحبت کردن در مورد حقایق است؛ یعنی چیزهایی که قطعا اتفاق می افتند. در این مورد ما فقط از will استفاده می کنیم.

The sun will rise
خورشید طلوع خواهد کرد

*************************

**********************

آدرس کانال تلگرام: http://telegram.me/IELTSTOEFLENGLISH

آدرس فیسبوک: www.facebook.com/toeflieltstehran

آدرس اینستاگرام: www.instagram.com/ieltstoeflenglish

آدرس پینترست: www.pinterest.com/ieltstoefl35


 • ۰

موارد کاربرد wish و معنی آن در زبان انگلیسی

موارد کاربرد wish

موارد کاربرد wish در انگلیسی

موارد کاربرد wish

* کلمه Wish بیانگر آرزوی انجام کاری در زمان های (حال-گذشته-آینده) می باشد و در موارد زیر بکار می رود:

*******************************

۱-  بیان آرزو در زمان حال:

در این حالت فاعل و فعلی که بعد از Wish بکار می رود گذشته بوده ولی مفهوم جمله در زمان حال است.مثال:

ای کاش علی الان به اینجا می آمد.

I wish Ali came here now.

(زمان حال)

ای کاش پول بیشتری داشتم. (ولی ندارم)

I wish I had more money. (Now)

تذکر:فعل بودن در تمام ضمایر در این حالت were است و در تست های چهارجوابی از was استفاده نکنید.

ای کاش من جای تو بودم.

I wish I were you.

I wish I were in your shoes.

*******************************

۲-  بیان آرزو در زمان گذشته

*اگر جمله ای دارای یک قید زمان گذشته و یا یک جمله گذشته ساده باشد در این حالت فعلی که بعد از آن بکار می رود بصورت ماضی بعید است.مثال:

I wish he had written the letter yesterday.

ای کاش دیروز نامه را نوشته بود.(ای کاش دیروز نامه را می نوشت)

.I wish I had known the fact earlier

ای کاش من حقیقت را زودتر می دانستم.(دانسته بودم)

*******************************

۳-  بیان آرزو در زمان آینده

در این حالت بعد از Wish از فعل کمکی  Would استفاده می شود.مثال:

ای کاش باران فردا قطع می شد.(آینده)

.I wish it would stop raining tomorrow

*******************************

۴- کلمه Wish  در حکم بیان آرزو برای دیگران.مثال:

He wished us long life and happiness.

او برای ما آرزوی سعادت و عمر طولانی کرد.

I wish you a safe journey.

برای شما آرزوی سفری بی خطری دارم.(سفری بی خطر برایتان آرزو می کنم)

*******************************

۵-  کلمه Wish  در معنای (تمایل زیاد داشتن) نیز بکار می رود که می رود این حالت شکل فعل بعد از آن بصورت مصدر با (to) است.مثال:

خیلی دلم می خواهد در این امتحان قبول شوم.

I wish to pass this examination.

**********************

آدرس کانال تلگرام: http://telegram.me/IELTSTOEFLENGLISH

آدرس فیسبوک: www.facebook.com/toeflieltstehran

آدرس اینستاگرام: www.instagram.com/ieltstoeflenglish

آدرس پینترست: www.pinterest.com/ieltstoefl35


 • ۲

یادگیری گرامر انگلیسی – English grammar

یادگیری گرامر انگلیسی

یادگیری گرامر انگلیسی – English grammar

لیستی از مهم ترین نکات جهت یادگیری گرامر انگلیسی:

**************************

۱

Anxious about یا  Anxious for ???

اگر anxious با معنی نگران بودن و دلواپس بودن به کار رود، بعد از آن، از حرف اضافهabout استفاده میشود.

 مثال:

They’re anxious about his health.

برای سلامتی او نگران هستند.

اگر anxious به معنای مشتاق و علاقه مند به کار رود، بعد از آن، از حرف اضافه for استفاده میشود.

Parents are anxious for their children’s success.

والدین مشتاق موفقیت کودکان خود هستند.

**************************

۲

تفاوت Home و House

کلمه House فضای فیزیکی خانه که شامل در و پنجره، دیوارها، اتاق ها میشود و میتوان گفت ساختمان خانه را نشان میدهد.

کلمه Home فضای عاطفی و معنوی خانه که با محبت، خاطرات خوش و … ساخته میشود.

**************************

۳

در کلماتی مانند honor , hour , honest و … حرف h تلفظ نمیشود (غیر ملفوظ)، بنابراین همراه با آنها حرف تعریف an مورد استفاده قرار میگیرد. برای مثال:

an hour

an honorable man

کلماتی مانند useful , unit , university , union , European و … با اینکه با حروف صدا دار  شروع میشوند، ولی حرف اولیه آنها مانند you  تلفظ می شود. بنابراین آنها با حرف تعریف a به کار میروند. برای مثال:

a university

a useful book

**************************

۴

زمانی که حرف اضافه in با رنگ ها به کار رود به معنی پوشیدن لباس و ملبس بودن به رنگ خاصی از لباس است.

برای مثال:

The girl who is in yellow, is my sister.

دختری که لباس زرد به تن دارد خواهر من است.

He is in black suit.

او لباس سیاه پوشیده است (ملبس به لباس سیاه است)

**************************

۵

Just در جملات ماضی نقلی معادل «درست چند لحظه قبل» بوده و محل آن بعد از افعال کمکی Have و Has است.

مثال:

I have just finished my homework.

من چند لحظه است که تکلیفم را تمام کرده ام (تازه تکلیفم را تمام کرده ام)

He has just left the house.

او چند لحظه قبل منزل را ترک کرده است. (همین الان منزل را ترک کرده است)

************************

۶

کاربرد If soو If not

برای اجتناب از تکرار کل جمله واره، بعد ازif از so‌ و not استفاده میشود.

Are you free? If so, let’s go to the cinema? (If so = If you are free)

بیکار هستی؟ در این صورت، بیا به سینما برویم.

(در این صورت = اگر چنین است = اگر بیکار هستی)

Is anybody feeling cold? If not, let’s put the central heating off.

کسی سردش هست؟ اگر نیست، شوفاژ را ببندیم.

If so = در این صورت ، اگر چنین است

If not = در غیر این صورت، وگرنه، اگر نه

**********************

۷

تفاوت because و because of

بعد از because نیاز به فاعل و فعل داریم. مثال:

 “چون باران بارید بیرون نرفتیم”

 We didn’t go out because it rained.

در این جمله it  وrained  به ترتیب فاعل و فعل اند.

بعد از because of  باید یک اسم یا عبارت اسمی و یا یک فعل در حالت ing  بکار ببریم. مثال:

 “به خاطر (بارش) باران بیرون نرفتیم”

We didn’t go out because of rain.

یا

We didn’t go out because of raining.

**********************

۸

تفاوت  Care about-Care for-Take care of        

Care about به معنی نگران یا ناراحت شدن در مورد کسی یا چیزی و اهمیت دادن است . مثال:

No one seemed to care about her feelings.

به نظر نمی رسید کسی به احساسات او اهمیت دهد.

Care for به معنی دوست داشتن کسی یا چیزی، علاقه مند بودن به کسی یا چیزی و پرستاری کردن از کسی است. مثال:

I care for you when you were ill.

وقتی مریض بودی من از تو پرستاری میکردم.

William really cares for geraniums.

ویلیام واقعا گل شمعدانی را دوست دارد.

Take care of به به معنی مواظبت و مراقب از کسی یا چیزی، رسیدگی کردن و مسئولیت چیزی را قبول کردن است. مثال:

 ‌You should take care of your children.

تو باید از بچه هایت مراقبت کنی.

Oliver takes care of his brother’s investment.

اولیور مسئولیت سرمایه گذاری برادرش را بر عهده گرفت.

**********************

۹

تفاوت Later و Latter

Later به معنی “دیرتر، بعدا” است و در مورد زمان به کار می رود.

برای مثال:

She got to school later than I did.

او دیرتر از من به مدرسه رسید.

Come later

بعدا بیا.

Later on, she became a doctor and married Bert

بعدا (بعد ها، پس از آن)، او یک دکتر شد و با برت ازدواج کرد.

Latter به معنی “دوم، دومی، اخیر، آخری، بعدی” است و ترتیب را نشان می دهد. و متضاد former به معنی “سابق، قبلی، پیشین است.

برای مثال:

Alexandra and Cairo are large cities. The latter has a population of over a million.

اسکندریه و قاهره شهرهای بزرگی هستند. دومی بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارد.

The latter stages of this process

مراحل پایانی این فرایند

The second volume deals with latter events

جلد دوم با رویدادهای اخیر سر و کار دارد.

the latter part of the year

بخش پایانی سال

She wrote these poems in the latter part of her life

او این اشعار را در ایام آخر عمرش نوشت.

+++++++++++++++++++++

آدرس کانال تلگرام: http://telegram.me/IELTSTOEFLENGLISH

آدرس فیسبوک: www.facebook.com/toeflieltstehran

آدرس اینستاگرام: www.instagram.com/ieltstoeflenglish

آدرس پینترست: www.pinterest.com/ieltstoefl35


 • ۵

کاربرد So too Neither Either – معانی و موارد استفاده

کاربرد So too Neither Either

کاربرد So too Neither Either – معانی و موارد استفاده

کاربرد So too Neither Either : قیود همسان کننده (So , Too , Neither , Either):

از این قیود برای اجتناب از تکرار استفاده میشود. منظور از قیود همسان کننده، قیودی است که به معنای «من هم همینطور» هستند. مثلا: « برادرم می تواند شنا کند، من هم همینطور».

این قیود عبارتند از So , too , Neither , Either که به دو دسته تقسیم میشوند:

۱:قیود So و Too : برای بیان موافقت با یک جمله ی مثبت به کار می رودند.

مثال:

My brother can swim , so can I.

برادرم میتواند شنا کند. من هم همینطور.(من هم میتوانم شنا کنم)

She did her homework, I did too.

او تکالیفش را انجام داد، من هم همینطور.(من هم انجام دادم)

He likes music and so do I.

He likes music and I do too.

او موسیقی را دوست دارد و من هم همینطور.(من هم موسیقی را دوست دارم)

۲: Neither و Either برای بیان موافقت با یک جمله ی منفی به کار می رودند.

مثال:

My brother can’t swim, I can’t either.

برادرم نمیتواند شنا کند، من هم نمیتوانم.

She didn’t do her homework, neither did I.

او تکالیفش را انجام نداد، من هم انجام ندادم.

He does not like music and neither do I.

He does not like music and I don’t either.

او موسیقی را دوست ندارد و من هم دوست ندارم.

به صورت خلاصه فرمول کاربرد این چهار قید به صورت زیر است:

در جملات مثبت:

– قید So + فعل کمکی مناسب زمان مورد نظر + فاعل

(برای مثال: So + do + I)

– فاعل + فعل کمکی مناسب زمان مورد نظر + قید Too

(برای مثال: I + do + too)

در جملات منفی:

– فاعل + شکل منفی فعل کمکی مناسب زمان مورد نظر + قید Either

(برای مثال: I + don’t + either)

– قید Neither + فعل کمکی مناسب زمان مورد نظر + فاعل

(برای مثال: Neither + do + I)

همانطور که می بینید So و Neither در ابتدای جمله و Too و Either در انتهای جمله می آیند.

نکته: از آنجایی که Neither خود دارای علامت منفی ساز n است، دیگر نیازی به منفی کردن فعل کمکی همراه با آن نیست.

نکته: می توان از Nor نیز همانند Neither استفاده کرد.

برای مثال:

I don’t like pop music and neither does my brother.

I don’t like pop music and nor does my brother.

من از موسیقی پاپ خوشم نمی آید، برادرم هم همینطور.

تذکر: اگر فعل have , has , had تنها فعل جمله و فعل اصلی باشند، برای توافق با آن جمله خبری، از افعال کمکی زمان ها do , does , did استفاده می شود.

مثال:

He has a beautiful house and so does Ali.

He has a beautiful house and Ali does too.

او خانه زیبایی دارد و علی نیز همینطور.

**********************

آدرس کانال تلگرام: http://telegram.me/IELTSTOEFLENGLISH

آدرس فیسبوک: www.facebook.com/toeflieltstehran

آدرس اینستاگرام: www.instagram.com/ieltstoeflenglish

آدرس پینترست: www.pinterest.com/ieltstoefl35


 • ۲

تفاوت Used to و To be used to

تفاوت Used to و To be used to

تفاوت Used to و To be used to  در انگلیسی:

عبارت Used to برای بیان عملی به کار می رود که به صورت عادت در زمان گذشته انجام میشده و اکنون دیگر خاتمه پذیرفته است. در این حالت Used to تقریبا هم معنا با Would است:

When I was a child, my father would read me a story at night.

When I was a child, my father used to read me a story at night

وقتی بچه بودم، پدرم عادت داشت شب ها برایم قصه بخواند.

نکته مهم: بعد از Used to فعل بعدی به صورت مصدر بدون to به کار میرود.

He used to play football when he was young.

او وقتی جوان بود، عادت داشت فوتبال بازی کند.

برای منفی کردن Used to ، از not بین used و to استفاده میکنیم:

I used not to play football when I was young.

وقتی جوان بودم، عادت نداشتم فوتبال بازی کنم.

البته برای منفی کردن این ساختار میتوان از never هم استفاده کرد.

I never used to play football when I was young.

اما to be used to برای بیان عملی که به صورت عادت در گذشته آغاز شده و این عادت هنوز هم ادامه دارد به کار میرود. بعد از to be used to از شکل ing دار فعل استفاده میشود:

I am used to playing football.

عادت دارم فوتبال بازی کنم.

توجه داشته باشید که to be used to  هم تقریبا مانند to be used to است و بعد از آن هم فعل بعدی به صورت اسم مصدر (ing دار) استفاده میشود:

We will soon get used to paying more money for fuel.

به زودی عادت خواهیم کرد برای سوخت پول بیشتری بپردازیم.

+++++++++++++++++++++

آدرس شبکه های اجتماعی ما:

آدرس کانال تلگرام: www.telegram.me/IELTSTOEFLENGLISH

آدرس فیسبوک: www.facebook.com/toeflieltstehran

آدرس اینستاگرام: www.instagram.com/ieltstoeflenglish

آدرس پینترست: www.pinterest.com/ieltstoefl35


 • ۰

تفاوت For , since و During در زبان انگلیسی

تفاوت For , since و During

تفاوت For , since و During

تفاوت و کاربرد For , since و During در زبان انگلیسی

 

during

for

since


ورود به انجمن

دسته‌ها

نوشته‌های تازه

error: شما اجازه کپی برداری از مطالب این سایت را ندارید