بستن پنجره

Category Archives: کلمات مشابه دردسرساز

  • ۱

تفاوت Beside و Besides در زبان انگلیسی

تفاوت Beside و Besides

تفاوت Beside و Besides در زبان انگلیسی:

Beside: حرف اضافه (preposition) است و به معنی: در کنار چیزی یا کسی بودن می باشد.

Besides : در حالت حرف اضافه به معنی: علاوه بر این، به غیر از این می باشد و معادل in addition to است. اما در حالت قید (adverb) به معنی: بعلاوه، از این گذشته بوده و معادل furthermore، another thing و as well است.

به مثال های زیر توجه کنید:

Bahram is sitting beside his brother.

بهرام در کنار برادرش نشسته است.

Besides this book, I have ten others at home.

علاوه بر این کتاب، ده جلد کتاب دیگر در منزل دارم.

I don’t have anybody besides my family.

من بجز خانواده ام کسی را ندارم.

Besides, I don’t think his real name is John.

از این گذشته (به علاوه)، من فکر نمی کنم اسم واقعی او جان باشد.

**********************

آدرس کانال تلگرام: http://telegram.me/IELTSTOEFLENGLISH

آدرس فیسبوک: www.facebook.com/toeflieltstehran

آدرس اینستاگرام: www.instagram.com/ieltstoeflenglish

آدرس پینترست: www.pinterest.com/ieltstoefl35


  • ۰

تفاوت Affect و Effect در زبان انگلیسی

تفاوت Affect و Effect

تفاوت Affect و Effect در انگلیسی:

تفاوت  Affect و Effect:

* کلمه Affect یک فعل است به معنای اثر گذاشتن، تحت تاثیر قرار دادن، مبتلا کردن (در موارد صحبت درباره یک بیماری) و تغییر دادن.

نکته: Affect حرف اضافه نمیگیرد.

* کلمه Effect یک اسم است به معنای اثر، نتیجه، پیامد و تاثیر.

 مثال ها:

Do not allow this incident to affect your decision.
اجازه نده این حادثه بر تصمیم ات تاثیر بگذارد.

What effect did this incident have on your decision?
این حادثه چه تاثیر بر تصمیم ات داشته است؟

نکته:

کلمه Effect گاهی ممکن است به عنوان فعل استفاده شود. به معنی اجرا کردن، تولید کردن، باعث شدن، ایجاد کردن و یا انجام چیزی.

مثال:

Martin Luther King effected a change in the thinking of the American people.
مارتین لوتر کینگ در تفکر مردم آمریکا تغییر ایجاد کرد.

نکته:

کلمه Affect در موارد معدودی، بخصوص در علم روانشناسی و روانپزشکی به عنوان اسم به کار می رود. به معنی احساسات، تمایلات و یا یک واکنش احساسی قابل مشاهده.

مثال:
The participant showed an unusual affect in response to the photo.
شرکت کنندگان، واکنش احساسی غیرمعمولی را در پاسخ به تصویر نشان دادند.

**********************

آدرس کانال تلگرام: http://telegram.me/IELTSTOEFLENGLISH

آدرس فیسبوک: www.facebook.com/toeflieltstehran

آدرس اینستاگرام: www.instagram.com/ieltstoeflenglish

آدرس پینترست: www.pinterest.com/ieltstoefl35


  • ۰

تفاوت Emigrate Immigrate Migrate در انگلیسی

تفاوت Emigrate Immigrate Migrate

تفاوت Emigrate Immigrate Migrate

تفاوت Emigrate Immigrate Migrate

تفاوت Emigrate Immigrate Migrate در انگلیسی: هر دو کلمه Emigrate و Immigrate میتواند معادل کلمه مهاجرت به انگلیسی باشند، اما با توجه به اینکه تأکید ما روی مبدأ یا مقصد است متفاوت هستند.

کلمه Migrate  نیز تنها اشاره به جابجایی موقت بدلیل کار، تغییر آب و هوا و …. دارد. این کلمه در مورد حیوانات (کوچ حیوانات در فصول مختلف) ، انسان ها و حتی سلول های بدن نیز استفاده می شود.

 

*کلمه Emigrate  به معنی مهاجرت به خارج از کشور است. یعنی رفتن و خروج از کشور فعلی  برای سکونت در کشوری دیگر

 

Definition:  To leave your native country to live in another country.

 

مثال :

 

People are always saying there’s no quality of life in Russia, and almost everyone wants to emigrate!

مردم همیشه میگویند که کیفیت زندگی در روسیه پایین است و تقریبا همه میخواهند به خارج از کشور مهاجرت کنند! (خروج از روسیه)

 

کلمه Immigrate  به معنی مهاجرت کردن به کشور جدید و ورود به کشوری دیگر برای سکونت در آن است.

 

Definition:  to come to live in a country from another country.

 

مثال:

He immigrated with his parents to Iran in 1980, and grew up in Tehran.

در سال ۱۹۸۰ با خانواده اش به ایران مهاجرت کرد و در تهران بزرگ شد.

 

 

کلمه  Migrate  به معنی جابجایی موقت بدلیل کار(داخل کشور یا خارج کشور)،  یا بدلیل فصل و آب و هوا (کوچ)؛ بوده و معمولا در مورد کوچ حیوانات استفاده میشود.

همچنین در علوم کامپیوتر در موارد  شروع به استفاده از یک سیستم یا سیستم عامل جدید، یا ارتقاء نرم افزار یا سخت افزار سیستم به  نسخه ای جدید به کار می رود.

در علوم زیستی نیز در رابطه با  حرکت سلول ها از قسمتی از بدن به قسمت دیگر به کار می رود.

 

Definition:  move periodically or seasonally – move from one region or habitat to another, especially regularly according to the seasons.

 

مثال :

The birds migrate to tropical forests for the winter.

پرندگان در زمستان به جنگل های استوایی کوچ میکنند.

 

Migrating to Windows 8.1 shouldn’t cause you any problems.

تغییر (ارتقاء) سیستم عامل به ویندوز ۸.۱  مشکلی برای شما پیش نمی آورد.

 

Cells which can form pigment migrate beneath the skin

سلول هایی که میتوانند رنگدانه تشکیل دهند، در زیر پوست مهاجرت میکنند.

 

ترفندی برای به خاطر سپردن تفاوت و کاربرد این کلمات:

برای کلمه emigrate یا اسم آن یعنی emigration ، واژه ی exit یا خارج شدن را بخاطر بیاورید، چرا که مورد استفاده emigration  زمانی است که صحبت از مهاجرت فرد و خروج وی از کشوری است.

 

برای کلمه immigrate یا اسم آن یعنی  immigration، واژه ی in یا come in را بمعنی داخل یا وارد شدن بخاطر بیاورید، چرا که زمانی از immigration استفاده میکنیم که تأکید روی مهاجرت فرد و ورود وی به کشوری جدید است.

 

برای migrate یا migration نیز واژه ی move را به یاد بیاورید، چرا که migration در کل به جابجایی و کوچ اشاره دارد و مبدأ و مقصد اهمیت زیادی ندارد.

 

**********************

آدرس کانال تلگرام: http://telegram.me/IELTSTOEFLENGLISH

آدرس فیسبوک: www.facebook.com/toeflieltstehran

آدرس اینستاگرام: www.instagram.com/ieltstoeflenglish

آدرس پینترست: www.pinterest.com/ieltstoefl35


  • ۰

لغات مشابه گیج کننده انگلیسی همراه با معنی فارسی

لغات مشابه گیج کننده انگلیسی

لغات مشابه گیج کننده انگلیسی

لغات مشابه گیج کننده انگلیسی : این لغات از نظر نوشتار و گفتار بسیار شبیه هستند و امکان اشتباه و خطا در زبان آموزان را بالا میبرند. فایل صوتی تلفظ این لغات را می توانید در کانال تلگرام ما به آدرس زیر دریافت کنید:

https://telegram.me/IELTSTOEFLENGLISH

 لغات مشابه به هم دردسر ساز:

********************************
Notorious: بدنام و رسوا

Nutritious: مغذی

********************************

Embrace: در آغوش گرفتن، پذیرفتن

Embarrass: شرمسار شدن, خجالت

********************************

Disguise: پنهان کردن، تغییر قیافه دادن

Disgust: انزجار، تنفر، متنفر کردن، بیزار کردن

********************************

Inflammation: التهاب، احتراق

Inflation: تورم، پف کردگی

********************************

Recent: اخیرا

Resent: رنجیدن، خشمگین شدن

********************************

Furry: (خزدار (اسم

fur: (خز، خزدار کردن، باردار شدن (فعل

Fury: خشم، غضب، درنده خویی

Ferry: عبور، عبور دادن، با قایق از یک طرف به طرف دیگر رودخانه انتقال دادن

Fairy: پری

********************************

Comply: فعل) موافقت کردن، اجابت کردن، براوردن)

Compliant: (موافق، مهربان (اسم

Complain: (شکایت کردن (فعل

Complaint: (شکایت (اسم

********************************

Slander: تهمت زدن ،افترا زدن

Slender: باریک، ضعیف

********************************

Participation: مشارکت

Precipitation: بارش باران ، تگرگ و یا برف، تسریع، ته نشین شدن، عجله

*******************************
Comprehensive: ،بسیط، جامع، فراگیر

Comprehensible: قابل درک

********************************
Unearth: از لانه بیرون کردن ،از زیر خاک در آوردن

Unearthly: عجیب و غریب ،غیر عادی
********************************
Scarce: نادر، کمیاب

Sacred: مقدس، وقف شده

********************************

Emigrate: از کشور خود به کشور دیگری برای زندگی رفتن، مهاجرت از کشور خود) خروج از کشور خود)

Immigrate: به کشوری وارد شدن، وطن اختیار کردن

********************************

Thrust: پرتاب کردن، فشار، چپاندن

Trust: اعتماد کردن

********************************

Glimpse: نگاهی گذرا انداختن، نگاه اجمالی

Glance: به عمد نگاهی گذرا انداختن، برانداز کردن

********************************

Proceed: پیش رفتن، اقدام کردن، پرداختن به

Precede: جلوتر بودن از، اسبق بودن بر، مقدم بودن

********************************

Wager: شرط بندی کننده

Wage: اجرت، کارمزد، دستمزد

********************************

Council: شورا، مجلس، انجمن

Counsel: اندرز، مشورت، رایزنی، توصیه کردن و پند دادن

********************************

Eliminate: حذف کردن، کنار گذاشتن

Illuminate: روشن کردن، وضوح بخشیدن به ، درخشان ساختن

مثال:

Fatty foods should be eliminated from the diet.

غذاهای چرب باید از رژیم غذایی حذف شوند.

I greatly misdoubt the accuracy of this… can you illuminate me?

تا حد زیادی به درستی این موضوع شک دارم. میتونی روشنم کنی؟ (این مساله رو برام شفاف کنی؟)

********************************

Inhabit:ساکن شدن، مسکن گزیدن

Inhibit: مهار کردن، منع کردن، مانع شدن

مثال:

a bird that inhabits North America

پرنده ای که ساکن شمال آمریکاست.

cold inhibits plant growth

سرما مانع رشد گیاه میشود.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

فایل صوتی تلفظ این لغات را می توانید در کانال تلگرام ما به آدرس زیر دریافت کنید:

https://telegram.me/IELTSTOEFLENGLISH


  • ۰

تفاوت Among و Between در زبان انگلیسی

تفاوت Among و Between

تفاوت Among و Between

تفاوت Among و Between :  در زبان فارسی هر دو به معنی “در میان” و “بین” استفاده می شود اما کاربرد این دو کلمه در زبان انگلیسی متفاوت است.

* در مورد دو چیز مجزا از Between استفاده می شود.

(زمانی به کار می رود که شیء یا فردی میان دو شیء یا دو فرد کاملا مجزا و مشخص قرار گرفته باشد)

– مثال:

I couldn’t decide between blue and green.

She was standing between Alice and Mary.

His house is between the wood and the river.

* برای بیش از دو چیز از Among استفاده می شود.

(اگر فرد یا چیزی میان گروهی از مردم یا اشیاء قرار داشته باشد که نتوان آنها را از هم مجزا دید باید از کلمه Among استفاده کرد)

– مثال:

I couldn’t decide among these colors.

She was standing among a crowd of children.

His house is hidden among the trees.

نکته مهم: کلمه between گاهی برای ۳ چیز یا حتی بیشتر هم مورد استفاده قرار می گیرد . در زیر به این موارد اشاره میکنیم:

۱- زمانی که شیء یا فرد مورد نظر میان چند شیء یا فرد کاملا از هم مجزا و مشخص قرار گرفته باشند.

-مثال:

He walked between the old trees.

او میان دو ردیف درختان قدیمی قدم زد.

He walked among the old trees.

او میان انبوهی از درختان قدیمی قدم زد.

His house is between the wood, the river and the village.

خانه او میان جنگل ، رودخانه و روستا است.

۲- هر گاه بخواهید رابطه دو طرفه بین چند چیز را نشان دهید، حتی اگر تعداد آنها بیش از دو نفر باشد از between استفاده می شود (مثل قرارداد بین شرکت ها یا کشورها و یا …).

-مثال:

A free trade agreement between (not among) Iran, Turkey, and Iraq.

A contract between (not among) five interested companies.

۳- وقتی چند اسم یا ضمیر مفرد مورد بحث باشد:

   Between horseback riding, talking on the phone and studying, she doesn’t have any time for her brother.

۴- بعد از کلمه difference و قبل از each:

-مثال:

    There are cultural differences between Americans and Canadians.

    Insert a space between each character

 نکته: اگر بعد از افعال (divide = تقسیم کردن) و (share = قسمت کردن) ، اسم مفرد بیاید باید از کلمه between استفاده کرد و اگر اسم جمع بیایدمیتوان از هر دو کلمه among و between استفاده کرد .

-مثال:

   The award money was divided between Ali, Reza and me.

  We shared the work between/ among four of us.

*********************


ورود به انجمن

دسته‌ها

نوشته‌های تازه

error: شما اجازه کپی برداری از مطالب این سایت را ندارید